De Fryske Marren wil betere toegankelijkheid van banken

Politiek
De Fryske Marren wil betere toegankelijkheid van banken Foto Pixabay
De Fryske Marren wil betere toegankelijkheid van banken Foto Pixabay

DFM – Al een tijd is er sprake van de afname het aantal banken in de gemeente. Zo heeft de Rabobank enige tijd geleden de kantoren in Joure en Lemmer gesloten. Banken zetten steeds meer in op digitaal betaalverkeer en digitale dienstverlening. Daarmee is de toegankelijkheid tot het betalingsverkeer verslechtert. Dit maakt de afstand tussen banken en met name kwetsbare groepen te groot. Het college van Burgemeester en Wethouders van De Fryske Marren gaat kijken of voor deze groepen de dienstverlening vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid bij bibliotheken in de gemeente kan worden verbeterd.

De actie is ondernomen na het stellen van vragen door CDA De Fryske Maren. De partij pleit voor
betere toegankelijkheid van banken in gemeente De Fryske Marren. Sinds 2000 zijn er negen bankfilialen in de gemeente gesloten. Het vele digitaal werken door banken is vaak te ingewikkeld voor de kwetsbare groepen. De toegankelijkheid tot het betalingsverkeer komt daarmee steeds verder onder druk te staan. Het CDA De Fryske Marren wil daarom de garantie dat inwoners en lokale ondernemers altijd bij een fysieke locatie van hun bank terecht kunnen.

Het college van B & W onderstreept het belang van de bereikbaarheid van banken. ‘Wij vinden het belangrijk dat de banken hun fysieke dienstverlening aanpassen aan de behoeften van onze (kwetsbare groepen) inwoners en ondernemers’.

Informatiepunt digitale overheid
De bibliotheek is informatiepunt digitale overheid en speelt een belangrijke rol in het digitaal wijs maken van mensen. De medewerkers bieden cursussen Klik en Tik aan en verwijst indien nodig door naar ketenpartners, zoals de Kear. Daarnaast heeft Bibliotheken Mar en Fean georganiseerd met de Rabobank dat er op afspraak bankmedewerkers aanwezig zijn in de bibliotheek om vragen van inwoners te beantwoorden.

De gemeente De Fryske Marren werkt daarnaast samen met banken en instellingen in alternatieve fysieke dienstverleningsopties zoals de ‘’Week van het Geld’ en de bijeenkomst ‘Gek van Geld’ met Eef van Opdorp. Inwoners met vragen over geld, met geldzorgen en bij (dreigende) schuldenproblematiek kunnen altijd terecht bij de budgetcoaches van het sociaal wijkteam.

Gemeente De Fryske Marren staat daarnaast open voor een intensivering van de samenwerking met banken. ‘Hierover willen we in de komende maanden met de banken een oriënterend gesprek voeren’.