WERKPLAATS RIKE NIEUW ARBEIDSTRAININGSCENTRUM VOOR JONGEREN IN SNEEK

In bedrijf
Afbeelding
Tom Coehoorn

ZAKELIJK - Het distributiecentrum van Jan Sikkes aan de Zadelmakersstraat in Sneek heeft een nieuwe bestemming gekregen. Waar vorig jaar nog een stoffeerderij actief was is nu een nieuwe werkplaats actief met de naam RIKE. Een unieke samenwerking tussen de Piet Bakkerschool, VONK en Hoekstra Transport, alle drie gevestigd in Sneek. RIKE is een kleinschalige werkplaats zonder winstdoelstelling waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt producten assembleren, verpakken, sorteren, stickeren of reinigen.

De Piet Bakkerschool werkt al jaren samen met verschillende bedrijven in de regio om hun leerlingen al tijdens het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met het bedrijfsleven om zo kansen op werk te vergroten. Hoekstra Transport is een van de bedrijven waar al een aantal jaren iedere week een groep leerlingen komt om sorteerwerk, reparatiewerk en opruimwerkzaamheden uit te voeren. De begeleiding vindt plaats door een groep gepensioneerde chauffeurs die zo binding houden met het bedrijf en ervoor zorgen dat alles netjes blijft. De begeleider van de groep, Jelmer Posthumus, sprak de wens uit om in het door Hoekstra aangekochte pand een permanente locatie te hebben om kwetsbare jongeren klaar te stomen voor werk. Jelmer: “Onze leerlingen zijn echte doeners, we hadden het er binnen onze school al een tijd over en nu is er deze kans”.

Hoekstra ziet kansen in de markt voor aanvullende logistieke dienstverlening. Voor veel klanten distribueren ze goederen en tijdens deze logistieke operatie zijn er regelmatig aanvullende werkzaamheden die voor de klant vaak lastig in te vullen zijn, ook in verband met de krapte van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan retourgoederen sorteren, verpakken, controleren of eenvoudige assemblage en montagewerkzaamheden.

https://hoekstrasneek.nl/zakelijk/werkplaats-rike/