Anna Molleman bestuurder van Ambion

In bedrijf
Anna Molleman bestuurder Stichting Ambion Foto Ambion
Anna Molleman bestuurder Stichting Ambion Foto Ambion

FRYSLÂN - Het College van Bestuur van Stichting Ambion wordt aangevuld met Anna Molleman. Met ingang van 15 oktober gaat zij samen met de huidige bestuurder Ingrid Janssen aan de slag. Samen zullen zij de ambities van de onderwijsorganisatie verder vorm en inhoud gaan geven.

Met het nieuwe koersplan van de organisaties, genaamd “Ga je mee op reis?”, zijn er ambitieuze plannen neergelegd voor de komende jaren. Met de nieuwe samenstelling van het bestuur kunnen expertises worden verdeeld en gericht sturing gegeven worden aan de realisatie van deze ambities.

Ambion is een stichting voor primair openbaar onderwijs in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren. Op basis van vertrouwen, vakmanschap, verbinding en vindingrijkheid geven onze onderwijsprofessionals dagelijks invulling aan ons ambitieuze onderwijs.