College De Fryske Marren heft het glas op 2023: ,,Nimme jim noch mar in pear fan ús as jim dêr sin yn ha!’’

Algemeen
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - In de Hege Fonnen in Lemmer vindt dinsdagavond voor het eerst sinds 2020 weer ene ‘echte’ nieuwjaarsreceptie van De Fryske Marren plaats. Burgemeester Fred Veenstra begon zijn nieuwjaarstoespraak vanzelfsprekend met de beste wensen voor 2023. 

Waar de nieuwjaarsreceptie voorgaande jaren plaatsvond in het gemeentehuis, was er deze keer gekozen voor een bijeenkomst op locatie: ,,De Fryske Marren is qua oppervlakte een heel grote gemeente en we hebben inmiddels meer dan 52.000 inwoners. Alle reden dus om als gemeentebestuur deze ontmoeting in het vervolg ieder jaar op een andere plek te organiseren.’’

‘Verlos ons van 2022’
In een nieuwjaarstoespraak wordt traditioneel eerst teruggekeken op het afgelopen jaar. Burgemeester Veenstra vroeg zich af of dat wel zo’n goed plan was. ,,Toen ik twee weken geleden het laatste nummer van Binnenlands Bestuur, een vakblad voor gemeenten, las, dacht ik “moet ik deze keer wel terugblikken?” Op de voorpagina van het blad stond met grote letters ‘Verlos ons van 2022’. Het afgelopen jaar werd beschreven als het jaar van de oorlog, van onopgeloste problemen, het gebrek aan vooruitgang en het misschien wel ontbreken van daadkracht op landelijk niveau.’’

Voorbeelden die Veenstra onder andere noemde waren de asielcrisis, de Oekraïense vluchtelingencrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en de energiecrisis. ,,2022 is in inmiddels voorbij. We zijn er dus van verlost. Maar was het, als ik vooral naar onze eigen gemeente kijk, echt zo erg? Alleen al het woord crisis. Dat is aan inflatie onderhevig. Alles is tegenwoordig een crisis.’’ Daarom is het volgende burgemeester wellicht goed om het voornemen te hebben ,,om minder over een crisis te spreken. Misschien is “probleem” een beter woord.’

Een echte ‘mienskip’
Problemen zijn er volgens de burgervader om aan te pakken. ,,En dat hebben we gedaan. Maar natuurlijk hebben we verder ook vooral weer genoten van veel mooie dingen die gelukkig in 2022 weer mogelijk waren. Over dat aanpakken. Begin vorig jaar waren we blij dat we corona onder controle kregen en de maatregelen konden afbouwen. Maar in februari begon de oorlog in Oekraïne. Een enorme stroom vluchtelingen kwam naar West-Europa. Dus ook naar ons. Ik ben ontzettend trots op de manier waarop we dat in onze gemeente hebben aangepakt.’’

Door de inzet van vrijwilligers en ambtenaren zijn er in gemeente De Fryske Marren drie hotels ingericht voor opvang, boden vrijwilligers onderdak aan oorlogsvluchtelingen en werden er allerlei spullen ingezameld voor de Oekraïners in de gemeente maar ook voor de achterblijvers in Oekraïne zelf. ,,Hartverwarmende initiatieven. Dit getuigt van een echte mienskip.’’

De eerste burger sprak ook uit dat er op andere terreinen geprobeerd is ,,om onze rol te pakken en het verschil te maken. Of het nu gaat om de asielproblematiek, de stikstofproblemen en de boerenprotesten, de problemen rond de stijgende energiekosten, we proberen op onze manier een bijdrage aan oplossingen te bieden. Soms door gewoon te handelen, een andere keer door het goede gesprek aan te gaan.’

Genoten van evenementen
Het feit dat de vele evenementen in De Fryske Marren weer door konden gaan stemde burgemeester Veenstra positief. ,,Gebeurtenissen waar we met plezier en trots op terug kijken. Na twee jaar stilstand konden veel evenementen weer doorgaan. Wat hebben we genoten van de ballonfeesten, de optocht in Sint Nyk en al die andere tradities. En wat was het mooi om weer naar het skûtsjesilen te kunnen gaan en Lemmer kampioen te zien worden.’’ Dat laatste was, aangezien schipper Albert Brouwer in de zaal aanwezig was het moment om een applaus voor het kampioenschap te laten klinken. ,,We hadden Gaia hier in het Woudagemaal en Het verdriet van de Zuiderzee, die prachtige voorstelling op de Hege Gerzen. En ook internationaal stond De Fryske Marren in 2022 op de kaart. Andries Noppert maakte van Joure het meest bekende dorp van Nederland.’

‘Noflike’ gemeente zijn
Burgemeester Fred Veenstra sprak ook over de bereikbaarsheidsproblemen door de afsluiting van de A7, het asiel- en vluchtelingenvraagstuk waarbij onder andere het einde van de termijn voor het AZC in Balk en de uitbreiding van het gemeentehuis. Zelf gaat hij zich richten op het nieuwe Integrale Veiligheidsplan. ,,We willen graag een ‘noflike’ gemeente zijn. Dan moet De Fryske Marren dus ook een plek zijn waar iedereen, inwoner én gast, zich veilig voelt. Hoe voorkomen we inbraken en geweld, hoe wapenen we ons tegen cybercriminelen, hoe gaan we om met onze inwoners die door hun gedrag voor overlast zorgen. Maar ook: hoe spreken we mensen aan die zich niet aan de afspraken houden. Onderdeel van integrale veiligheid is het thema Weerbaar bestuur. Hoe gaan we als politici en bestuurders om met het thema integriteit en met de digitale en soms fysieke agressie die op ons af komt.’’

Veiligheid burgemeester
Met betrekking daartoe ging het dinsdagavond ook over zijn eigen veiligheid. Eind november werden er maatregelen getroffen bij de woning van de burgemeester. Voor het huis werden betonblokken geplaatst vanwege een mogelijke dreigende situatie. ,,U weet het, ook zelf belandde ik recent in een situatie waarin de politie het nodig achtte om maatregelen in mijn privé-situatie te nemen. Ik moet u zeggen dat dit impact heeft. Op mijzelf, maar misschien nog wel meer op de mensen in mijn omgeving die hier, net als ikzelf overigens, niet om hebben gevraagd. Op je vrouw, kinderen, buren bijvoorbeeld. Je wordt voorzichtiger merk ik. En dat is niet goed.’’

De vele ,,harten-onder-de-riem uit de gemeente en uit het hele land’’ hebben de burgervader van gemeente De Fryske Marren en de mensen om hem heen ,,ontzettend goed gedaan.’’ ,,Mijn ambt zou mijn privéleven niet mogen beïnvloeden. En je zou je werk met open vizier moeten kunnen doen. Zonder angst voor bedreiging, geheime opnames of wat dan ook. Dat vertrouwen, om op een normale manier te kunnen werken, werd geschaad. En als je als bestuurder in sommige gevallen met wantrouwen je werk moet doen is dat niet goed.’’

Vertrouwen in overheid
In de Hege Fonnen merkte Veenstra ook op dat mensen om ,,heel andere en soms ook nog terechte redenen mensen geen vertrouwen in de overheid hebben, dat is helemaal niet goed. En deze groep groeit. Een zorgelijke ontwikkeling.’’ Hier ligt volgens hem voor de komende tijd de echte opdracht voor de overheid. ,,En dan vooral voor de mensen die die overheid vormen, politici, bestuurders en ambtenaren. En dat betekent niet dat je het iedereen naar de zin kunt maken. Het individueel belang moet altijd worden afgewogen tegen het algemeen belang. “Nee” kan dus ook een antwoord zijn. Als de afweging maar helder en uitlegbaar is. Gebaseerd op democratisch vastgestelde regels en beleid. En uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen, bedoeld om de samenleving een beetje beter te maken en specifiek om onze gemeente nog mooier te maken.’’ Daarbij zijn volgens Fred Veenstra goede eigenschappen als een duidelijke lange termijnvisie, het zoeken van draagvlak en oog hebben voor de ‘’menselijke maat’’.

Lemster volkslied
Naast de burgemeester waren ook de zes andere leden van het college van De Fryske Marren aanwezig. De wethouders stelden zich voor aan de aanwezigen en gaven aan wat zij dit jaar voor de inwoners van de gemeente gaan doen. Burgemeester Veenstra sloot, aangezien men te gast was in Lemmer, af met een citaat uit het Lemster volkslied, ‘Wee binnen Lemster jongens’.
,,Het eerste couplet eindigt met: En al wat wee fersjinje ferpierewaaie wee. Dat doen we maar niet, dat is niet het beleid dat onze Lemster wethouder van financiën wil voeren. Het gaat mij om de laatste regels. Ze passen denk ik niet echt in een volkslied, maar passen wel bij deze avond: Nimme jim noch mar in pear fan ús as jim dêr sin yn ha!’

De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
De nieuwjaarsreceptie van gemeente De Fryske Marren Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma