Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren

“Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen”

De partners bij elkaar voor de ondertekening van het sportakkoord. V.l.n.r.: Andries Haaijes, Jos Boerland, Corina Hoekstra, Marcel Swart, Trudy van der Heide, Nanet Hak en Dietha Paauw. Een groot deel van hen maakt ook deel uit van de regiegroep. Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

OOSTERZEE - “Wij roepen alle inwoners op om nieuwe sport- of beweeginitiatieven aan te dragen. Dat kan binnen, maar ook buiten een sportvereniging zijn. Wij gaan kijken of wij ze kunnen helpen met geld en met hulp van partners om hier invulling aan het geven.” Aan het woord is Andries Haaijes uit de Regiegroep Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren. “We gaan los.”

Op 18 september jongstleden ondertekende wethouder Jos Boerland, samen met betrokken verenigingen en organisaties, officieel het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren. Dit gebeurde, terwijl er volop gesport werd, op de survivalbaan in Oosterzee. “De ondertekening van het akkoord was bewust op deze plek”, legt Andries uit.

“Dit dorp wilde het sportieve aanbod in de regio verbreden. Deze prachtige survivalbaan is vanuit de gemeenschap zelf opgezet. De inwoners hebben alles zelf geregeld en gezorgd voor financiering. De club heeft al meer dan negentig leden en is een groot succes. Een prachtig voorbeeld van wat wij met het Sport- en Beweegakkoord hopen te bereiken.”

Regiegroep
Het regionale sportakkoord is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord dat in de zomer van 2018 is gesloten tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In april 2019 tekende gemeente De Fryske Marren een intentieverklaring en stelde sportformateur Eralt Boers aan om deze sportieve intentie handen en voeten te geven.

Onder zijn leiding formuleerden ongeveer twintig sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen ambities voor sport, bewegen en gezondheid. Uit interactieve sessies ontstond vervolgens het Sport- en Beweegakkoord en een Regiegroep die de voortgang en de uitvoering van het akkoord bewaakt en zorgt voor de verdeling van de beschikbare middelen voor de komende drie jaar.

Alle aanvragen die binnenkomen toetst de Regiegroep aan vier pijlers: iedereen in de gemeente kan meedoen aan sport en bewegen, een toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur, kinderen en jongeren fit en vaardig en sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstgericht. De groep bestaat uit zes leden; Andries Haaijes (vanuit Volleybal Club Joure), Trudy van der Heide (Reddingsbrigade Lemmer), Corina Hoekstra (Pegasus Lemmer en Oer-Onderwijs), Tjebbe van der Meer (Sportbedrijf DFM), Marcel Swart (Gemeente DFM) en Henrieke Hofsteenge (Sociaal werk De Kear). Zij behandelen samen de aanvragen en beslissen of zij een sportclub, inwoner of organisatie kunnen gaan helpen bij een mooi idee.

Enthousiast maken
“En nu is het tijd om alle inwoners enthousiast te maken om mooie initiatieven te bedenken”, zegt Andries. “Iedereen kan een aanvraag doen. We kunnen los!” Al voegt hij er wel aan toe dat de website (sportbedrijffryskemarren.nl/sportakkoord – red.) werkt, “maar nog niet helemaal 'af' is.” Het officiële aanvraagformulier waarop staat waar een aanvraag aan moet voldoen staat nog niet op de site. “Wij werken hier hard aan en binnenkort is dit klaar. Tot dan ontvangen wij graag alle ideeën of vragen via ons mailadres: sportakkoord@sportbedrijfdfm.nl. En wil je even sparren, dan kan dat via Tjebbe van Sportbedrijf De Fryske Marren”.

Welk idee past binnen dit akkoord? “Alleen maar financiën voor materiaal zoals ballen
aanvragen past niet. Maar bijvoorbeeld een evenement organiseren vanuit verschillende sportclubs wel. Of bijvoorbeeld gezamenlijk een initiatief opzetten om bewegen te stimuleren in openbaar toegankelijk gebied. Actief bewegen in de buitenlucht is voor mensen van jong tot oud de ultieme vorm van ont- en inspanning. Dit maakt bewegen voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig”, legt Andries uit. “Onze eerste aanvraag hebben wij al behandeld”, vertelt hij trots.

“De ondertekening van het Sport- en Beweegakkoord viel tijdens de Nationale Sportweek. Om dit te promoten hebben wij bij alle basisscholen in de gemeente setjes springtouwen uitgedeeld en de kinderen opgeroepen om te bewegen en om zich aan te melden bij een leuke sportvereniging”. Dit idee is ingediend en de partners Sportbedrijf DFM, Oer-Onderwijs en Sociaal werk De Kear hebben een rol gespeeld in de uitvoering ervan.”

€ 30.000,- subsidie per jaar
“De komende drie jaar mag de Regiegroep € 30.000,- subsidie per jaar verstrekken aan verschillende acties. Hiernaast is er € 10.500,- per jaar beschikbaar ter stimulering van deskundigheid binnen clubs. Denk hierbij aan een cursus voor besturen om vrijwilligers te werven of hoe je als sportvereniging je verder kunt professionaliseren. En hiernaast kunnen partners van het sportakkoord bij verschillende zaken helpen of meedenken.

Ook een belangrijke ambitie vanuit het akkoord is de ontwikkeling van een lokaal sportknooppunt. Het verbinden van en samenwerken met alle clubs, organisaties, bewoners, maatschappelijke organisaties of bedrijven die iets willen bereiken met sport. Door het delen van kennis, vrijwillige helpende handjes, elkaars faciliteiten of sportruimte kun je samen iets op touw zetten dat wellicht anders niet lukt. Meerdere kleine gymnastiekvereniging zouden bijvoorbeeld trainers kunnen uitwisselen om op die manier kosten te besparen. Alle instanties die sporten en bewegen willen promoten, zijn van harte welkom zich op onze website aan te melden.

Wij vinden het erg belangrijk dat er over drie jaar nog steeds een breed sportaanbod in onze gemeente is. Het is veel leuker als er iets is voor iedereen. En dat kan ook in de prachtige bossen of op de meren van De Fryske Marren zijn. Sommige verenigingen hebben te weinig leden of te weinig vrijwilligers. Wij willen voorkomen dat zij moeten opdoeken, dat zou echt zonde zijn.”

Tekst: Renske Osenga
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden