Veel onzekerheid over IFKS-kampioenschap

Foto Dennis Stoelwinder

SNEEK- Ook bij het bestuur van de IFKS is er nog veel onzekerheid over de wedstrijden die van 7 t/m 14 augustus gepland staan.Het bestuur heeft in een brief aan haar leden het volgende laten weten:

 

“Alhoewel nog niet alles duidelijk is, heeft de regering vrijdagavond 10 juli, vanwege de toenemende besmettingen veel van de eerder toegezegde ruimte voor evenementen, sport, cultuur en horeca teruggenomen.

Dat is een nare streep door de rekening. Toen de gemeenten (Súdwest-Fryslan en De Fryske Marren) aangaven dat we onze kampioenschappen in een sobere vorm konden organiseren, was dat uiteraard onder voorbehoud van het doorzetten van de afname van de besmettingen. Er moesten echter nog wel oplossingen voor de omgang met publiek komen, als de anderhalve meter van kracht zou blijven.

De wedstrijdleiding is klaar voor de kampioenschappen 2021. Net zoals andere jaren zijn hier veel vrijwilligers bij betrokken. De aangepaste wedstrijdbepalingen worden 22 juli voorgelegd voor advies aan de Schippersledenvergadering. De fysieke contacten tussen deelnemers en wedstrijdorganisatie zijn tot een minimum beperkt. Geen opening, palavers en prijsuitreikingen. De wedstrijdleiding communiceert dit jaar via website en app.

Over de activiteiten op de wal is met onze plaatselijke commissies intensief overlegd. De commissies kunnen geen rol spelen bij het reguleren van publiek en controleren op 1,5 meter of vaccinatie/testen. Ook voor activiteiten voor deelnemers zal men geen bijeenkomsten organiseren, waarvoor zou moeten worden gecontroleerd op 1,5 meter of vaccinatie/testen. Dit jaar dus geen palavers en geen prijsuitreikingen met feest na afloop. De uitslagen worden dagelijks bekend gemaakt via de website en de prijzen kunnen bij de plaatselijke commissie worden afgehaald, waarbij anderhalve meter afstand in acht wordt genomen."

Kortom we zijn er helemaal klaar voor

"Het wachten is op duidelijkheid van de betrokken gemeenten hoe zij met publiek willen omgaan. De plaatselijke commissies hebben in hun (ambtelijke) contacten met de gemeenten afgesproken dat we daarop wachten alvorens eventuele vergunningsaanvragen in te dienen.

Nu, na de bekendmaking van nieuwe beperkingen, voeren wij op korte termijn overleg met de betrokken gemeenten. Het is moeilijk te zeggen wat voor consequenties de nieuwe beperkingen zullen hebben. Als de wedstrijden door kunnen gaan, zal dat vermoedelijk alleen kunnen als ze geheel gesloten zijn voor het publiek. Voor het afsluiten van wegen en anderzijds blokkeren van de toegang zullen de gemeenten mogelijk naast de inzet van Boa’s en Politie medewerking van vrijwilligers van onze organisatie vragen.

Het bestuurlijk overleg zal meer duidelijkheid moeten opleveren. Uiteraard informeren we jullie daarna zo snel mogelijk”, zo laat het IFKS-bestuur weten.