Twee à drie kinderen per klas komt uit gezin met geldzorgen, Jeugdfonds biedt hulp

Op de foto v.l.n.r. Jelle Wassenaar (vv Oudehaske), Rainer de Groot en Coby van der Laan (Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland) en Luciënne Boelsma (De Fryske Marren) Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Voor hun is het niet mogelijk om het plezier te ervaren van me te doen aan voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur, gemeente De Fryske Marren en sport- en cultuuraanbieders vragen hier aandacht voor. Met een spandoek, welke verspreid is onder 200 aanbieders in Friesland, vragen de samenwerkende partijen aandacht voor de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie of het lesgeld en eventuele kleding voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. ,,Meedoen is ontzettend belangrijk voor kinderen. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Én een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert ook nog eens beter'', aldus het fonds.

Sam& voor alle kinderen
Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland en gemeente De Fryske Marren werken in breder verband samen met Stichting Leergeld Zuidwest Friesland onder de noemer Sam& voor alle kinderen. Via deze website kunnen ouders en intermediairs ook aanvragen doen voor voorzieningen op het gebied van educatie, vrije tijd en bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Aanvragen kunnen door zowel ouders als intermediairs gedaan worden via de website www.samenvoorallekinderen.nl.

Over de samenwerking
Luciënne Boelsma, wethouder van gemeente De Fryske Marren: “Spitigernôch is earmoed tichterby as wy tinke. Alle bern hawwe it rjocht om te bewegen, te boartsjen en wille te meitsjen. Partisipaasje is tige wichtich foar de ûntwikkeling fan bern. It is dêrom geweldich dat Sam& allerhanne leuke aktiviteiten tagonklik makket.”

Coby van der Laan, voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland: “Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland wil graag helpen. Ieder kind mag meedoen. En financiën mogen volgens ons nooit een probleem zijn: wij betalen gewoon de rekening! Daarom de oproep: Ouders, verzorgers en sociaal netwerk rondom een kind: maak gebruik van de ondersteuning van ons fonds. Zorg dat het kind kan sporten of cultuurlessen kan volgen. Denk aan het kind, denk aan de mogelijkheden die er zijn en regel het gewoon!.”

Jelle Wassenaar, voorzitter van vv Oudehaske: “Als voetbalclub vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht de financiële situatie. Met het spandoek hopen wij hier bredere bekendheid aan te geven aan een ieder die hier wekelijks op het sportpark komt’