Nieuwe kleedkamers voor DWP Sintjohannesga: “Vrijwilligers verdienen een dikke pluim”

SINTJOHANNESGA - De bal ligt alwéér - sinds het weekend van 10 en 11 oktober - stíl op de Nederlandse amateurvoetbalvelden. De ene club heeft het financieel moeilijk, de ander is nog steeds gezond maar vreest de financiële gevolgen absoluut en andere clubs naderen mogelijk zelfs een faillissement. Bij voetbalvereniging DWP, De Wite Peal uit Sintjohannesga, is dat juist níét het geval! Zij hadden al ruim twee jaar de wens om het aantal kleedkamers uit te breiden. Sinds corona zijn intrede in Nederland deed hebben vele vrijwilligers geholpen deze wens in vervulling te laten gaan.

“Als je kijkt naar wat we de afgelopen periode als sportvereniging hebben doorgemaakt dan is dat natuurlijk niet leuk. Het mooiste zou zijn dat je reguliere trainingen hebt en elke week zowel teams hebt die uit als ook thuis spelen. Bij de pakken neerzitten past echter niet bij onze club”, vertelt Hilbrand Woudstra, bestuurslid van DWP, en in het dagelijks leven werkzaam als accountmanager bij Pontmeyer.

“We hebben de koe bij de hoorns gevat en we hebben ervoor gekozen om toch de uitbreiding door te laten gaan. In maart werd er al snel duidelijk dat het voetbalseizoen van vorig jaar ten einde zou komen en daarom hebben we getracht zo snel mogelijk alles voor elkaar zien te krijgen om te kunnen starten met de bouw van de kleedkamers. Het is tegenstrijdig met hetgeen wat er nu gebeurt in de wereld; veel dingen liggen stil en wij hebben van de nood een deugd kunnen maken en daar zijn wij eigenlijk wel erg trots op.”

Geld

Waar er bij veel verenigingen financiële problemen zijn door de corona, is dat bij De Wite Peal niet het geval. Woudstra: “We hebben een gezonde vereniging, iets waar we erg content mee zijn. Voor de bouw van de kleedkamers hebben we overigens wel subsidies aangevraagd en ook ontvangen. Eén daarvan is van het ministerie om bestaande sportcomplexen te ontwikkelen. Daarnaast is er ook een groot deel van de kosten door de leden zelf betaald. Dit kon door mee te doen aan de crowdfundingactie waarbij je feitelijk gezien stenen kon kopen om zodoende de club vooruit te helpen. In de praktijk heeft dit een mooie smak geld opgeleverd waardoor de kosten zo minimaal mogelijk zijn.

Het is een mooi gegeven voor een bestuur, maar ook voor de vereniging breed, dat er veel mensen toch een donatie hebben gedaan. Voor de één is dat de normaalste zaak van de wereld, maar dat is niet overal zo. Wij kunnen merken dat DWP echt belangrijk is voor het dorp. Belangrijk voor ons was, dat iedereen zijn ‘steentje kon bijdragen’, hoe groot of klein de donatie ook zou zijn.”

Noodzaak

De wens voor de uitbreiding van het aantal kleedkamers bestond dus al langere tijd. Woudstra kwam bij zijn aantreden als bestuurslid in september 2018 de eerste plannen al tegen. “Het heeft vervolgens nogal wat tijd gekost in het voortraject. Denk daarbij aan onder andere de tekeningen, de plannen, vergunningen, tussendoor nog de stikstofcrisis, het calculeren. Uiteindelijk is in april, dus tijdens de eerste lockdown, de eerste schop in de grond gezet. Een tweetal sponsoren hebben vervolgens samen de fundering aangelegd waardoor we uiteindelijk zo snel mogelijk ‘boven de grond’ konden bouwen.

Het aantal kleedkamers uitbreiden was wel een soort van noodzaak geworden. Als er een vol programma was, dan moesten we met kunst- en vliegwerk pogen dat ieder team zijn eigen kleedkamer had. En we hebben een ontwikkeling in het vrouwenvoetbal meegemaakt. Dat betekent dat het uiteraard niet wenselijk is dat er bij gebruik van kleedkamers mannen en vrouwenteams in één kleedkamer zitten. Dat kunnen we met deze twee nieuwe kleedkamers gaan ondervangen. Wij zijn dan ook heel blij met deze ontwikkeling.”

Onzichtbare tegenstander

Ook voor de voetbalvereniging uit Sintjohannesga is 2020 sportief gezien uiteraard een vervelend jaar geweest. “Je wilt natuurlijk graag zien dat de leden van een voetbalvereniging ook daadwerkelijk kunnen voetballen. Dat is nu niet het geval geweest de afgelopen periode en dat is heel erg jammer. Gelukkig is het toegestaan dat er voor de jeugd wel trainingen zijn en onderling wat wedstrijden, maar uiteindelijk wil je ook dat zij zich kunnen ontwikkelen als spelers, waardoor je ook weer doorstroom kunt krijgen naar de senioren. Dat is nu wat lastiger, zeker wanneer je bedenkt dat de spelers die prikkels ook nodig hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daarnaast was het vrouwenvoetbal binnen de vereniging ook groeiende en het is nu eerst maar de vraag of die groei doorzet na zo’n intermezzo.

Aan de andere kant: wat corona betreft is het ook zeker van belang dat wij als land de strijd aangaan met deze onzichtbare tegenstander, want anders zal sporten in de toekomst überhaupt wel een probleem worden en blijven.”

Accommodatie

Bij DWP zijn de nieuwe kleedkamers bijna af, maar dat wil niet zeggen dat Hilbrand Woudstra als bestuurslid accommodatiezaken dan klaar is en achterover gaat leunen. “We hebben er nu met een grote groep vrijwilligers, waarvan er bij elkaar ongeveer twintig structureel hiermee bezig zijn geweest, deze bouw gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook door anderen die toevallig langskwam hand- en spandiensten gedaan. Overigens hebben we ons daarbij altijd keurig aan de voorschriften kunnen houden, al was het meermaals schakelen wat er wel of niet kon als er weer aanpassingen kwamen.

Als dit klaar is, en ik verwacht dat dat ongeveer over een week of zes zal zijn, dan zijn de andere kleedkamers aan de beurt. Niet direct weer een paar nieuwe, maar klein onderhoud aan de huidige kleedkamers is wel noodzakelijk. Dat is één van de nieuwe projecten waar we mee bezig gaan. Uiteindelijk willen we graag dat alles zo goed mogelijk op orde is. Daarna? Er liggen wel wat plannen in de lade maar we doen het stap voor stap.”

Erkenning

Nu het einde van de nieuwbouw in zicht is, zal er ook een opening moeten worden gepland. “Dat gaan we pas doen als de tijd er rijp voor is. Dat is nu zéker nog niet aan de orde, ondanks dat we op korte termijn klaar zijn. Ik ben van mening dat er niet eerder iets gevierd kan worden, dan dat we terug zijn bij het oude normaal, met supporters, spelers die gebruik maken van de kleedkamers en ga zo nog maar even door. De vrijwilligers hebben hard hun best gedaan en dan is het mooi dat zij ook de erkenning krijgen voor hetgeen wat zij voor de vereniging hebben kunnen betekenen in de afgelopen maanden. De vrijwilligers verdienen een dikke pluim. Of een lockdown dan een positieve of een negatieve invloed heeft gehad? Sportief gezien natuurlijk negatief, maar de realisatie, met vrijwilligers die misschien net een uurtje extra over hadden op een dag, is alleen maar positief te noemen.”

Acties

“Normaal gesproken hebben we jaarlijks een oliebollenactie en ook in 2020 was dat een groot succes. Helaas moesten we het wel anders aanpakken om zodoende de doorstroom te houden. In de kantine is het normaal gesproken een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje om het jaar nog eens door te spreken. Door middel van verschillende acties kunnen wij weer inkomsten genereren want corona gooit wat dat betreft wel roet in het eten. Voorraden van kantines die worden verkocht om zodoende niets over datum te laten gaan. Wij zijn heel blij dat de leden, vrijwilligers en dorpsgenoten het zo goed met ons voor hebben, om zodoende door te gaan met hetgeen wat we zo snel mogelijk weer willen: voetballen.”

Tekst: Joeri van Leeuwen
Foto’s: DWP