KNVB beslist begin februari over competities

ZEIST-Op 2 februari a.s. staat er weer een persconferentie van het kabinet gepland, waarbij duidelijk zal worden of de eerder afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus per 9 februari verder aangescherpt dan wel versoepeld gaan worden. Na die persconferentie zal de KNVB In de week van 9 februari een besluit nemen, of de competities dit seizoen al dan niet worden hervat.

Zoals bekend, houdt de voetbalbond met betrekking tot de hervatting van de competities momenteel nog twee opties in de lucht om het seizoen 2020-2021 af te maken, te weten:

a. een regionale indeling in halve poules met een volledig programma;
b. het uitspelen van het restant van de eerste seizoenhelft.

Gelet op het feit dat de op 14 december van het vorig jaar afgekondigde lockdown (nog) te weinig effect sorteert en het aantal besmettingen zowel landelijk als in onze provincie de laatste dagen weer oploopt, ligt een verdere aanscherping van de maatregelen eerder in de lijn der verwachting dan een versoepeling. Er moet dan ook ernstig rekening mee worden gehouden, dat in verband met een eventueel in te stellen avondklok na 9 februari niet of niet volledig door kunnen gaan en dat de door de KNVB geopperde scenario's niet (langer) uitvoerbaar zullen zijn. In dat kader zou het geen verbazing wekken, indien het voetbalseizoen 2020-2021 begin februari door de voetbalbond definitief wordt afgeblazen.

Bron: https://pengel.weebly.com/