Karrevracht aan droge worsten bij de Beker Siero Partij

BALK - Iedereen met een krans naar huis en deze keer zelfs sommige toeschouwers. Het is al jaren traditie dat er bij de Beker Siero Partij kransen van droge worsten om de nekken worden gehangen. Ook dit jaar lieten sponsoren Siep en Roelie Berkepas een karrevracht aan droge worsten aanrukken.

De grootste worstenkrans plus die van bloemen was voor Rinke Schram, Gatske de Jong en Reinie Burghgraef. Die laatste werd pas vlak voor de wedstrijd ingevlogen vanwege een late afzegger, een gevolg van de Balkster feestweek.

De latere winnaars verloren de eerste omloop, maar toen ze eenmaal de juiste opstelling hadden gevonden, waren ze onklopbaar. In vier partijen verzamelden de drie 24 eersten. Rinke kreeg bovendien de koningspriis.

Johan Stobbe, Jack Bouma en Lolke Hotsma pakten eveneens 24 eersten, maar kregen teveel eersten tegen. Het door zichzelf gedoopte ‘trio krak krak en mik’ wees ook naar de feestweek als reden voor het missen van de eerste prijs.

Dat er spannende werd gekaatst, bleek wel uit het feit dat de nummers twee al hun drie winstpartijen afsloten op 5-5. Twee keer hing de telegraaf zelfs helemaal vol. Ook in de partij om plek twee tegen Jacob Schotanus, Sipke Westra en Frank Veltman was dat het geval. Op 5-5 6-6 sloeg Johan de kaats voorbij. Dat betekende dat het partuur van Jacob nipt derde werd.

De droge worsten smaakten heerlijk. Extra lekker bij sommige deelnemers die ook volop actief waren in de feestweek.

Tekst: KV Cannegieter