Jeugd slaat toe in de strijd om lekkernijen bij KV Cannegieter

BALK - Eerst was er een frons, daarna een grijns die niet meer van zijn gelaat verdween. Arjan Batteram moest even schakelen toen hij dinsdagavond bij aankomst op het kaatsveld constateerde dat hij met twee jeugdleden het veld op moest tijdens de Meinsma Partij.

Al snel had hij door dat hij met schooljongen Ruben Hendriks en pupil Sverre Stobbe een prima partuur vormde. Batteram bleek een uitstekende coach voor de twee jonkies en nadat die de zenuwen van zich hadden afgespeeld, kaatsten de drie zich in het veld van acht parturen naar de finale.

De eerste omloop begon stroef. Opslager Hendriks startte nerveus en mikte zijn eerste vier opslagen naast het perk. Nadat Wouter Hornstra, Hessel Miedema en Lolke Hotsma op een 3-1 voorsprong waren gekomen en begonnen te denken aan de overwinning, begon het bij de tegenstanders beter te lopen. Het werd 5-5 en in het beslissende eerste sloeg het partuur van Batteram toe.

Tweede omloop
In de tweede omloop speelden de drie winnaars tegen Sjouke Stapersma, Jelmer Wiersma en Anneriek Gerbrandy, die in de eerste omloop afrekenden met Suffridus Kramer, Jacky Bouma en Tjipke van der Galiën.

In het andere blokje bereikten de parturen van Pieter Hofstee, Frank Veltman en Peter Schilstra en dat van Theo Wester, Jacky Tuinier en Kerst Cnossen de halve finale. Wester dook na een break van vijf jaar weer op het Balkster kaatsveld op en stootte meteen door tot de finale.

Halve finale
In de halve finale was zijn partuur te sterk voor dat van Hofstee (5-2 6-0). In de andere halve finale nam Batteram met de jonkies een vlotte 3-0 voorsprong, maar na een wisseling in het perk kwamen Stapersma cs helemaal terug. Op 5-4 6-6 ging de partij toch naar partuur Batteram.

Flink energie in finale
In de finale bleken de twee youngsters ondanks het late tijdstip nog flink energie te hebben. ,,Se drave noch op elke bal’’, constateerde Batteram lachend. Terwijl de schemering inviel en bedtijd al lang was gepasseerd, legden Stobbe en Hendriks met Batteram ruim na tienen beslag op de kransen en een groot pakket vol lekkernijen uit de bakkerij van Meinsma. Bij 5-3 6-6 keerde Batteram een bal voor de kaats.

In de herkansing waren ook goed gevulde bakkerspakketten te winnen. Daarin bereikten Sebastiaan Kooij, Jesse Veltman en Jouke Tolsma en Miedema, Hornstra en Hotsma de eindstrijd. Het laatste partuur trok terwijl de duisternis als een deken over het kaatsveld viel aan het langste eind.

Uitslag, winnaarsronde: 1. Arjan Batteram, Sverre Stobbe, Ruben Hendriks; 2. Theo Wester, Jacky Tuinier, Kerst Cnossen. Herkansing: 1. Hessel Miedema, Wouter Hornstra, Lolke Hotsma; 2. Sebastiaan Kooij, Jesse Veltman en Jouke Tolsma.