INGEZONDEN: Versobering in aanbod bussen Fryslân

FRYSLÂN - De Jonge Democraten Fryslân maken zich zorgen over het aanbod van bussen in Fryslân. Zij schreven onderstaand ingezonden stuk:

Hoewel het ernaar uitziet dat er dit jaar niet verder bezuinigd wordt op de busverbindingen vrezen de Jonge Democraten Fryslân met grote vreze voor de verdere versobering van het openbaar vervoer in Friesland. Vanaf vorig jaar slaan bussen vaker dorpskernen over en rijden er minder stadsbussen. De verwachting is dat door financiële problemen bij Arriva vanwege de Coronapandemie deze trend van versobering zich in 2022 zal voortzetten. De Friese jongeren van D66 slaan dan ook alarm.

De versobering van het aanbod bussen gaat ten koste van dorpsbewoners, studenten, scholieren en ouderen en diens mogelijkheid om tijdig en zonder auto op locatie te komen. Met name ouderen die slecht ter been zijn ondervinden nadelen van het minder mogelijkheden op reizen te hebben, dit vanwege het verminderen, omleiden of schrappen van korte of rustige busverbindingen langs huis naar de supermarkt of familie in stad of dorp.

Ook is het per definitie versoberen of schrappen van buslijnen niet nodig in een wereld waar we de auto meer zouden moeten laten staan voor het klimaat. De klimaatambitie gaat ook hand in hand samen met de oplossing voor de overlast die reguliere bussen veroorzaken in enkele Leeuwarder wijken en dorpen met smalle straten als bijvoorbeeld Tzum.

Er zouden stille elektrische bussen moeten rijden, ook kunnen deze kleiner zijn als de reguliere bussen, met name in de steden en bij rustige busverbindingen is dit een goede oplossing. Tevens zouden de proeven met kleine zelfrijdende shuttlebussen voor buitengebieden (her)opgezet kunnen worden, afhankelijk van de resultaten in Brabant en andere Europese steden en regio's met gelijksoortige proeftuinen. Gezien
de successen met de eerste elektrische bussen in Leeuwarden zijn de mogelijkheden en technologie al toereikend.

Zoals voorzitter Jeroen Bos stelt: ''Deze oplossing verminderd de overlast van
reguliere bussen, is goed voor het klimaat, stelt mensen meer in de beschikking om hun auto thuis te laten en houdt de bereikbaarheid van locaties in onze provincie in stand''.

De Jonge Democraten Fryslân willen middels dit artikel dan ook de provincie en het vervoersbedrijf Arriva met klem oproepen naar andere mogelijkheden dan het schrappen of versoberen te gaan zoeken, om de huidige trend van versobering te stoppen en niet verder te bezuinigen. Het is tenslotte in ieders belang dat het openbaar vervoer in Friesland goed en toereikend is, nu, volgend jaar en ook in de verdere toekomst.

Jonge Democraten Fryslân