Geen geld De Fryske Marren voor gymvereniging Pegasus

Eerder dit jaar werd er een FK geturnd in De Hege Fonnen Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - Vorige week sprak gymnastiekvereniging Pegasus uit Lemmer nog in bij de gemeenteraad. Het college van B & W adviseerde de raad om hun aanvraag voor een onderzoekskrediet van 35.000 euro niet in te willigen. Met dit bedrag wilde Pegasus kijken naar de mogelijkheden voor een passend turnonderkomen. Huidige locatie de Hege Fonnen is niet voldoende meer voor de gymnastiekvereniging. 

Het geld kwam er tijdens de begrotingsbespreking, een begroting die zo'n 152 miljoen euro voor volgend jaar bedraagt, tot teleurstelling van de Lemster gymclub niet. Er bleek geen meerderheid in de gemeenteraad te zijn.

Pegasus gaat binnenkort in gesprek met verantwoordelijk wethouder Barbara Gardeniers om te kijken wat de mogelijkheden nog zijn. De wethouder kreeg van de FNP de opdracht om uit te zoeken waarom er in een rapport van 2018 wordt gesproken over een overschot aan sporthallen, terwijl er in de praktijk zou blijken dat er ruimte tekort is voor bijvoorbeeld turnen.