FOTO'S / 50plussers kaatsen voorde kransen in Sint Nicolaasga

SINT NICOLAASGA - Zaterdag werd op de velden van Renado de 50plus KNKB wedstrijd kaatsen gespeeld. Bijna zestig oud-topkaatsers uit de A- en B-klasse kwamen naar Sint Nicolaasga. De door-elkaar-loten partij werd georganiseerd door KV de Oorsprong.

De 50plus kaatspartij werd bij de A's gewonnen door Ate Bierma (Stiens), Tjeerd Jan Boomsma (Morra) en Piet Zondervan (Jorwert). In de finale wonnen ze met 5-4 en 6-4 van de tweedeprijswinnaars Evert Tolsma (Dronrijp), Hans Felkers (Stiens) en Johannes Siegersma (Berltsum). De derde prijs in de A-klasse was voor Wietse Punter (Grou), Egbert Bootsma (Itens) en Ludwig Seerden (Franeker).

In de B-klasse was de winst voor werd het partuur van Bertus Bootsma (Wommels), Germ Hallema (Jorwert) en Sikke Koster (Dokkum). Zij waren in de finale met 5-2 en 6-6 te sterk voor Joop Bootsma (Reahus), Henk Porte (Leeuwarden) en Douwe Leijenaar (Bolsward). Derde werd het partuur van Jan Buitenga (Sint Nyk), Anne Siderius (Boazum) en Anne Brouwer (Wommels).

Op vrijdag 16 juli wordt er vanaf 14.00 uur op de velden van v.v. Renado de “Ballonfeesten-Jongenskaatspartij” gespeeld.