Mogelijke coalitie DFM; VVD ingewisseld voor CDA

DFM - Half mei kwam het bericht dat het formatieproces om te komen tot een coalitie van FNP, PvdA, GroenLinks en VVD in De Fryske Marren mislukt was. De VVD gooide de handdoek in de ring. Daarop is formateur Felix van Beek een nieuwe zoektocht begonnen om een coalitie samen te stellen.

Uit die verkenning is nu gebleken zijn dat er een groot draagvlak is voor een samenwerking van FNP, PVDA, GroenLinks aangevuld met het CDA. Fractievoorzitter van het CDA Lucienne Boelsma gaf tijdens de overhandiging van het eindverslag door informateur Tytsy Willemsma eerder al te kennen dat met het niet betrekken van haar partij bij een mogelijke coalitie de stem van de kiezer niet serieus werd genomen. Daar komt nu dus verandering in.

Twee mogelijkheden
FNP, PvdA en Groen Links hadden nadat de VVD zich terugtrok uit het formatieproces twee keuzes; of het hele informatieproces opnieuw opstarten óf op basis van het 'einferslach ynformaasjeproses De Fryske Marren 2022' samen een nieuw formatieproces voor te bereiden. De partijen hebben onder meer op praktische gronden gekozen voor het laatste. Van Beek is gevraagd om als een procesbegeleider te proberen het formatieschip weer vlot te trekken. Deze is hierna begonnen met het voeren van de gesprekken over het vervolg.

Advies
Het advies is aan de vier partijen om eerst gedegen met elkaar te spreken zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Daarna volgt er een besluit over het vervolg. FNP, CDA, PvdA en GL hebben inmiddels met de heer Van Beek gesproken en hebben hem gevraagd de volgende opdrachten te aanvaarden: voer gesprekken met de vier partijen om te verkennen of er een basis is voor een formatieproces.

Na een positieve uitkomst van deze verkenning luidt de vervolgopdracht: start een proces dat leidt tot de formatie van een coalitie bestaande uit de fracties van FNP, CDA, PvdA en Groen Links op basis van een coalitieakkoord op hoofdlijnen.