Woensdag Petear over programmabegroting en meerjarenraming DFM

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - De gemeenteraad vergadert aanstaande woensdag 21 oktober 2020 om 20.00 uur. Op de agenda staat het Petear over de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024 van De Fryske Marren.

Of de vergadering in verband met het coronavirus fysiek of digitaal zal worden gehouden, wordt bekend gemaakt op de website van de gemeenteraad: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Ander Petear
Dit Petear is anders ingericht dan normaal gesproken het geval is. Naast de mogelijkheid voor inwoners of betrokkenen om deel te nemen, is er gelegenheid voor de raads- en commissieleden om vragen te stellen aan het college.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden