Wethouder De Jong blijft in Heerenveen wonen

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - Wethouder Roel de Jong (PvdA) van De Fryske Marren werd op 15 mei van vorig jaar geïnstalleerd. Aangezien hij in Heerenveen woont, kreeg De Jong voor een jaar ontheffing om daar te blijven wonen.

Volgens de wet is het voor een wethouder niet toegestaan om buiten de gemeentegrens te wonen. Aangezien er inmiddels weer een jaar verstreken is, heeft De Jong de gemeenteraad eind april verzocht om verlenging van de ontheffing.

De raad behandelde het agendapunt afgelopen woensdag. Achtentwintig raadsleden stemden voor de ontheffing en twee, beide van D66, stemden tegenKoop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden