Weblog burgemeester Veenstra: De crisis uit

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - In zijn wekelijkse weblog gaat burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren deze keer in op de afname van de coronabesmettingen.

Onderstaand de weblog:

Het gaat de laatste weken de goede kant op. Het aantal coronabesmettingen neemt af. En vooral het aantal ziekenhuisopnames daalt. Dat is mooi. De oorzaak ligt voor een groot deel in het groeiend aantal mensen dat inmiddels één of twee vaccinaties heeft gehad.

De positieve cijfers betekenen ook dat het openingsplan nu goed op schema ligt. Stap drie, die voor 9 juni stond gepland gaat nu al op 5 juni in. Hopelijk mogen we deze versnelling dan ook bij de volgende stappen verwachten en hebben we al bij de start van de zomervakantie meer mogelijkheden voor niet alleen horeca en culturele instellingen, maar ook voor sport en evenementen.

De druk op de zorg is fors aan het afnemen. Dat betekent dat er ook ruimte is om op andere terreinen weer na te denken over hoe we de crisis uitkomen. Op economisch terrein, maar ook op sociaal gebied. Deze week mocht ik aanwezig zijn bij een gesprek over die sociale aspecten. Als bestuurders gingen we met wetenschappers in gesprek over een rapport over de sociale impact van de coronacrisis.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we ons gefocust op de bestrijding van de pandemie. Vrijwel alles werd landelijk bepaald. Gemeenten hebben nauwelijks eigen beleid kunnen voeren. Het wordt nu weer tijd om de zaken lokaal aan te pakken. En, zo stelde het rapport, laten we gebruik maken van de energie in de samenleving die tijdens de crisis ook duidelijk zichtbaar is geworden.

De samenleving heeft veerkracht laten zien. Laten we daar als overheid bij aansluiten en die veerkracht zo mogelijk versterken. Mooie woorden. Maar in het rapport werden ze onderbouwd met allerlei voorbeelden uit verschillende gemeenten. In Utrecht is er gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor schuldhulpverlening, in Apeldoorn gaan jongeren op een vernieuwende wijze met elkaar en de gemeente in gesprek, in Den Haag werken huisartsen en wijkteams beter samen en in Assen kunnen individuele inwoners subsidie krijgen voor sociale initiatieven.

Het rapport staat vol met voorbeelden en we hebben afgesproken dat die voorbeelden met elkaar gedeeld worden om ze zo mogelijk in eigen gemeente tot uitvoering te brengen.

Natuurlijk hebben we in de afgelopen maanden ook in onze eigen gemeente gewerkt aan initiatieven om onze mienskip te ondersteunen. Samen met De Kear en vele anderen hebben we gewerkt aan de ondersteuning van mantelzorgers, aan de contacten met en activiteiten voor jongeren en nog veel meer.

En wanneer ik de Jouster Courant Zuid Friesland van deze week doorblader dan vallen mij ook verschillende initiatieven in De Fryske Marren op. Initiatieven van instellingen en personen die de aandacht waard zijn en weer een voorbeeld voor anderen kunnen zijn. Van de Nationale Donutdag tot de wandelingen tijdens de Prokkelweek. Ook de dorpscanons waarover wordt geschreven en de appelboomgaard in Sint Nyk zijn mooie particuliere projecten die inspirerend voor anderen kunnen zijn. Die projecten in onze eigen omgeving tonen de veerkracht aan die er is.

Er ligt een mooi landelijk rapport met aanbevelingen om op een goede manier de periode na corona tegemoet te treden. Maar ook zonder dat rapport zien we in onze gemeente op veel terreinen de veerkracht, het eigenaarschap en de sociale samenhang waar in dat rapport over wordt gesproken.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat we op eigen kracht uit de crisis zullen komen.

Burgemeester Fred Veenstra, De Fryske Marren