Weblog burgemeester Fred Veenstra: veel tegelijk

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

DFM - Wekelijks schrijft burgemeester Fred Veenstra een weblog. Deze keer gaat het over het vaststellen van de begroting van 2021. Maar ook over onderwerpen als de camping in Lemmer, de Omkromte in Joure en de aanstaande CovidWet en komende verkiezingen.

Onderstaand de weblog:
Wat een enorme hoeveelheid onderwerpen kwam er deze week voorbij. Als college van burgemeester en wethouders gingen we met de gemeenteraad in gesprek over de begroting voor volgend jaar. En dat op het moment dat net de laatste hand is gelegd aan de Perspectiefnota waarin de meest actuele financiële ontwikkelingen voor volgend jaar worden beschreven. Eigenlijk is dit alweer de eerste wijziging op de begroting, terwijl die begroting zelf nog niet eens door de gemeenteraad is vastgesteld.

De bijzondere omstandigheden van dit jaar vragen om een bijzondere aanpak. Niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook vanwege de financiële problemen die gemeenten hebben en waarvoor het rijk niet voldoende compensatie geeft. Vandaar de keuze om pas laat in het jaar de definitieve cijfers voor 2021 vast te stellen.

Los van de financiën wordt er van de gemeenteraad de komende weken nog een aantal besluiten gevraagd. Ook daarvoor is voorbereiding nodig. Ik noem de toekomst van de camping in Lemmer, het besluit over het wel of niet onttrekken aan de openbaarheid van de Omkromte in Joure en de Veenweideproblematiek. Veelomvattende en kleinere onderwerpen, maar allemaal onderwerpen die tot gesprek en discussie leiden.

En dan zijn er allerlei individuele zaken die bestuurlijke aandacht vragen. Criminaliteit die tot overlast leidt, mensen die in hun omgeving anderen het leven zuur maken, het komt allemaal langs en het vraagt om besluiten die je niet tot ieders vriend maken.

En dan natuurlijk corona. Los van de zorgelijk blijvende cijfers zijn er twee nieuwe wetten die op ons af komen. Uiterlijk op 1 december, misschien eerder, wordt de Covidwet van kracht. De wet die moet zorgen dat er voor de meeste besluitvorming over coronazaken een lijn is tussen de minister van volksgezondheid en de burgemeester. We spraken er als Friese burgemeesters over.

Nu beslist de voorzitter van de veiligheidsregio over verschillende zaken, maar over een paar weken is in iedere gemeente de eigen burgemeester weer bevoegd. Voordeel daarvan is dat de verantwoording richting de gemeenteraad goed geborgd is. Natuurlijk moeten we zorgen dat niet iedere gemeente besluiten neemt die verschillen van die van andere gemeenten, maar in essentie is het goed dat bevoegdheden na acht maanden weer op lokaal niveau liggen.

De tweede wet die er aan komt regelt hoe het moet met verkiezingen in coronatijd. Deze wet komt volgende week in de Eerste Kamer aan de orde en moet van kracht zijn vóór de herindelingsverkiezingen die in november in een deel van Groningen worden gehouden. Maar de wet zal waarschijnlijk ook gelden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De wet regelt dat er in ieder stembureau een extra lid van dat bureau moet zijn. Maar ook dat er in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen extra stembureaus kunnen komen. Al die bureaus moeten ook voldoen aan eisen qua afstand houden en hygiëne.

De Tweede Kamer heeft moties aangenomen die het kabinet vragen te regelen dat er per brief kan worden gestemd en dat er ook voorafgaand aan de verkiezingsdag al gestemd moet kunnen worden. Hoe we dat moeten organiseren is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er extra inzet nodig is om te zorgen dat we volgend jaar op een goede manier kunnen stemmen. De betrokken ambtenaren van onze gemeente zijn er nu al druk mee bezig.

Voor het eerst werd ik deze week zelf geconfronteerd met iemand die twijfel heeft aan de door de overheid gepubliceerde coronafeiten. Natuurlijk komt er via de social mediakanalen wel het een en ander binnen, maar nu kreeg ik zelf de vraag om met bewijzen aan te tonen dat de huidige maatregelen echt nodig zijn. Ik snap dat mensen die allerlei websites met zelfbenoemde deskundigen bekijken aan het twijfelen worden gebracht. Maar: als je de cijfers en beelden ziet van de ziekenhuisopnames, van de angstaanjagend stijgende aantallen IC-patiënten, van de oplopende sterftecijfers, van de artsen die hun grote bezorgdheid uiten, als je ziet hoe de mensen in de zorg dag aan dag hun beste krachten geven, dan kun je toch niet twijfelen aan de ernst van de situatie?

Laten we ons blijven houden aan de regels die gelden en iedereen steunen die ons door deze crisis probeert te helpen. Alleen dan is het zo snel mogelijk voorbij.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.