Weblog burgemeester Fred Veenstra

Foto De Fryske Marren

DFM - In zijn weblog gaat de burgemeester deze week in op het van het ene overleg naar het andere overleg hoppen. En over het werkbezoek van de CdK Arno Brok.

De weblog:

Als gemeentebestuurder ga je regelmatig van het ene overleg naar het andere. En onder de huidige omstandigheden komen er ook allerlei nieuwe overlegclubjes bij. Daarbij komt dat de meeste overleggen op dit moment digitaal plaatsvinden. Terwijl we in het pre-coronatijdperk vaak nog de reistijd tussen de vergaderingen konden gebruiken om even om te schakelen, stuiteren we nu van het ene Teamsoverleg naar de volgende Zoomvergadering. En zo nu en dan gelukkig ook weer een ‘echt’ overleg waarbij je elkaar weer fysiek ontmoet. Intensieve tijden dus.

Maar er is op dit moment ook veel te doen. Gemeenten hebben op allerlei manieren te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Er is een noodverordening van kracht. Er gelden allerlei regels die drie maanden geleden nog niet bestonden. Gelukkig vindt er in stapjes versoepeling plaats, maar toch. Die regels moeten door ons allemaal worden nagekomen. De gemeente is toezichthouder.

Daarom bespreken we in ons gemeentelijk crisisteam (de bij de crisis meest betrokken collegeleden en een aantal ambtenaren) regelmatig hoe het gaat in de gemeente, waar er knelpunten zijn en hoe we die oplossen. Dat deden we twee keer per week, maar we hebben deze week besloten dat we de frequentie terug gaan brengen. Tenzij het weer nodig wordt om vaker te vergaderen. Allerlei vragen over samenkomsten, horeca, campings, onderwijs, sport en vele andere onderwerpen zijn hierin de afgelopen tijd aan de orde gekomen. Binnen de marges van de noodverordening proberen we soepel te zijn waar het kan, maar ook duidelijk te zijn waar het nodig is.

Binnen de Veiligheidsregio is er het Regionaal Beleidsteam waarin alle Friese burgemeesters zitten. De voorzitter, de burgemeester van Leeuwarden, is weliswaar op grond van de crisisregels bevoegd om de noodverordening voor de hele provincie uit te voeren, maar in de goede collegiale verhoudingen die we hebben, bespreken we iedere week de laatste ontwikkelingen en de zaken waar we in de eigen gemeente tegenaan lopen.

Iedere week is er ook de klankbordgroep van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), waar ik als voorzitter van de provinciale afdeling bij mag aanschuiven. De VNG is gesprekspartner voor het Rijk, bijvoorbeeld over de nieuwe COVID-wet, maar ook over de financiële vergoedingen die gemeenten voor het bestrijden van de crisis krijgen. Belangrijke onderwerpen. Als gemeente hebben wij de extra kosten die we op dit moment maken goed in beeld. Het is daarom prima dat we zijn gevraagd om mee te doen in een landelijk onderzoek om deze kosten richting het Rijk te kunnen verantwoorden. Volgende week wil ik daar iets over schrijven. De inbreng op de onderwerpen die in de  klankbordgroep aan de orde komen proberen we binnen de P10, de club van grote plattelandsgemeenten, goed met elkaar af te stemmen, ook weer in een digitaal overleg.

En daarnaast is er het overleg dat er altijd al was, maar nu dus ook vaak digitaal. De wekelijkse collegevergadering, de tweewekelijkse raadsvergaderingen, agendacommissie, fractievoorzittersoverleg, overleg tussen de Friese gemeenten.

Afgelopen week was er ook nog een bijzondere bijeenkomst. De commissaris van de Koning kwam op ambtsbezoek. Iedere gemeente wordt zo nu en dan bezocht voor een goed gesprek met het college en ook met de fractievoorzitters over de ontwikkelingen in de gemeente. Wij hebben commissaris Arno Brok na het gesprek meegenomen naar de toren van Spannenburg. Om te horen wat daar allemaal plaatsvindt op het terrein van data-opslag maar vooral ook om even te genieten van het prachtige uitzicht.

Want op de twintigste verdieping zie je echt onze hele gemeente. En zie je hoe mooi die is!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden