Vragen CDA DFM over plannen woningbouw in gebied Vogelzang en mogelijke herindeling

Foto Google Maps

DFM - Het CDA in De Fryske Marren heeft het college van B en W vragen gesteld naar aanleiding van woningbouwplannen van de gemeente Heerenveen in het gebied Vogelzang. Dit is gelegen aan de oostzijde van De Fryske Marren tussen Oudehaske, Nijehaske en Rottum.

Het gaat volgens de fractie om de afspraken die voormalig Skarsterlân in het verleden over uitbreiding van het grondgebied met Heerenveen heeft gemaakt.

Het CDA wil bij monde van fractievoorzitter Jan van Zanden van het college weten of er al wordt gesproken over mogelijke woningbouw in gebied Vogelzang. ,,Zo ja welke gevolgen heeft dat voor de dorpen Rottum, Nijehaske en Oudehaske en vindt er (wederom) een herindeling van gemeenten plaats?''