Vraag langer open houden AZC Balk weer op tafel

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Het COA heeft bij De Fryske Marren opnieuw een verzoek ingediend om het asielzoekerscentrum in Balk langer open te houden. Door de hoge instroom van mensen uit onder andere Afghanistan en de trage uitstroom van statushouders, zitten de bestaande opvanglocaties vol.

Eerder nam de gemeenteraad het besluit om niet mee te werken aan het verzoek van het COA om het azc langer te gebruiken. Het COA doet vanwege het ontstane tekort wederom een dringend beroep op gemeente om de openstelling van het azc in Balk te verlengen.

Het verzoek van het COA zal op zo kort mogelijke termijn in het college worden besproken, waarbij de verschillende aspecten van het verzoek worden afgewogen. Vervolgens zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.