VIDEO / Nieuwjaarstoespraak burgemeester Veenstra van De Frysk Marren: mensen hebben behoefte aan bij elkaar zijn

DFM - De nieuwjaarstoespraken gebeuren dit jaar grotendeels wederom digitaal. Zo ook die van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren.

Hij begon met zijn nieuwjaarswens voor dit jaar en vervolgde onder andere met dat er ondanks het verbod tijdens de jaarwisseling veelvuldig vuurwerk werd afgestoken en de inzet van de ME in Echtenerbrug. Ook gaf hij aan er begrip voor te hebben dat mensen weer bij elkaar willen zijn. Daarna blikte Veenstra terug op het afgelopen jaar. Hij deed dit onder andere door gesprekken met vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke sectoren.

Na de video is de toespraak van burgemeester Veenstra te lezen.

Beste Fryske Marders,

In de eerste plaats: voor iedereen een goed en gezond 2022. Folle lok en seine!

Ook dit jaar zijn we niet bij elkaar, maar maken we dankbaar gebruik van de mogelijkheden om deze toespraak digitaal bij u in huis te krijgen. Dat geeft ook weer nieuwe mogelijkheden. Ik denk dat er zo meer mensen in de gelegenheid zijn om mijn toespraak te volgen, nu of op een later tijdstip, dan wanneer wij het in de raadszaal doen. Ook kan ik u op deze manier straks een paar opnames van mooie gesprekken met mensen uit onze gemeenschap laten zien. Zo heeft elk nadeel ook weer zijn voordelen!

Het jaar begon ongeveer in alle plaatsen in onze gemeente aardig rustig. Wat mij wel opviel was dat er ondanks het verbod heel veel vuurwerk, soms zwaar vuurwerk, werd afgestoken. Het is verboden, het kon dus niet. En bijzonder jammer was dat er in Echtenerbrug uiteindelijk inzet van de ME nodig was.

Anderzijds snap ik dat veel mensen behoefte hebben aan bij elkaar zijn. Daar hebben we op dit moment eigenlijk geen mogelijkheden voor. De corona-omstandigheden staan het niet toe, maar mensen, we allemaal, snakken ernaar. Ik hoop oprecht dat we tijdens de volgende jaarwisseling weer in alle dorpen een echt feest kunnen vieren, zonder overlast, zonder gedoe. De ME is er om de orde te handhaven, niet om maatschappelijke problemen op te lossen.We moeten in ieder geval als gemeente, dorpsbelangen, en inwoners, jong en oud, in gesprek om te kijken wat wij kunnen doen, in de komende tijd en richting de volgende jaarwisseling. Vandaag hebben we een goed gesprek met Dorpsbelang Echtenerbrug gehad.

Genoeg over de jaarwisseling. Ik wil even terugkijken op 2021. Dat doe ik straks ook met een aantal mensen uit onze gemeente die ik daarover sprak. Corona hield ons het hele jaar bezig, of beter, het hield ons in de greep. Al bijna twee jaar moeten we anders leven dan we gewend waren. Maar als ik kijk naar de gemeente dan zie ik dat er ondanks alle beperkingen veel is gedaan. Naast alle gewone werkzaamheden is er in dit laatste jaar van het huidige college veel werk verzet. Ik noem de beleidsplannen voor duurzaamheid, zonnevelden en de energiestrategie. Maar ook het reïntegratie- en participatiebeleid en het sportbeleid. Een nieuw besluit over het openhouden van het azc in Balk. We hebben meters gemaakt met plannen voor maatschappelijke voorzieningen in Balk en Joure. Er zijn plannen voor de veenweideproblematiek vastgesteld. En er ligt nog een aantal plannen klaar waar de raad de komende weken en maanden nog over gaat praten. Bijvoorbeeld het recreatiebeleid, het afvalbeleid en ons nieuwe cultuurnota. Daarnaast is er volop gewerkt aan woningbouwplannen in verschillende dorpen en staan er de komende tijd kleine en grote bouwplannen op stapel, zoals Wyldehorne 4 in Joure.

Soms zijn college en raad het niet met elkaar eens. Zo is het uitstel voor een recreatie-ontwikkeling bij Balk niet overgenomen door de raad. Maar dat is democratie zoals het hoort te werken. De raad maakt de finale afweging.

Wat dit jaar niet doorging waren opnieuw veel evenementen. Wat is het voor de organisatoren en ons als inwoners en bezoekers van buiten jammer dat we daar niet van konden genieten. En wat was het voor onze mensen en voor mij persoonlijk steeds weer een moeilijk besluit om nee te moeten zeggen. Dat maakt mijn vak er niet aardiger op, moet ik u zeggen. Wat een voordeel is dat je elkaar in slechte tijden goed leert kennen. De contacten met bijvoorbeeld de skûtsjebesturen zijn nog nooit zo intensief geweest. We zijn al lang weer begonnen met de gesprekken over de kampioenschappen van 2022. Aan ons zal het niet liggen!

Ondanks de afwezigheid van evenementen hebben heel veel toeristen dit jaar van onze gemeente kunnen genieten. Het was in de zomer drukker dan ooit. Dat was goed voor onze hele toeristisch sector en de horeca. En ook de middenstand kon met de nodige creativiteit toch zaken ondernemen. Een voorbeeld: de Jouster Merke kon in de traditionele opzet niet doorgaan. Toch kon hier in goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente iets van een feestelijke stemming ontstaan, inclusief de kermis.

Met de nodige creativiteit en inzet gaan wij als gemeente ook het komende jaar tegemoet. We gaan gewoon door met het maken van bestemmingsplannen, het verlenen van subsidies, het geven van uitritvergunningen, rijbewijzen of Wmo-voorzieningen. Maar die creativiteit is in de eerste plaats nodig voor zaken die over een langere termijn gaan. We gaan bijvoorbeeld nadenken over onze toekomst als gemeente. Hoe denken we dat onze kleinkinderen in dit gebied zouden willen leven en hoe kunnen we dan nu de goede besluiten nemen? Daar is een lange-termijn visie voor geschreven die de komende weken aan de raad, aan de lokale politiek wordt aangeboden. Zo kan het een inspiratiebron zijn voor de onderhandelingen over een nieuw college. Maar ook het regeerakkoord voor ons nieuwe kabinet kan daar een bijdrage aan leveren. De uitspraken over de Lelylijn maken dat ook wij moeten nadenken over de voordelen en nadelen die die lijn met zich meebrengt. Een typische lange-termijndiscussie. En het nieuwe kabinet wil verder met regiodeals. Een mooi instrument om samen met onze buurgemeente mooie plannen voor juist onze regio te smeden. Een regiodeal sluit je samen.

Ik hoop dat de vier raden die moeten praten over de toekomst van ons Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Empatec ook met elkaar, samen, tot een gedragen en eensgezind besluit komen. De ruim 1000 mensen die daar werken hebben recht op regionale bestuurlijke solidariteit.

Over solidariteit gesproken. De afgelopen periode doet een zwaar beroep op ons solidariteit, ons leven en ons werken. In een aantal gesprekken had ik het erover met vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke sectoren. We gaan er nu naar kijken.

(Burgemeester Veenstra laat opnames van eerdere gesprekken zien)

Vijf gesprekken.
Ik vond het prachtig om op deze manier met de mensen te praten. Een paar zaken vielen me erbij op.

In de eerste plaats: we leven in een veilige gemeente. Laten we dat koesteren. Politie, gemeente, maar ook al die mensen die betrokken zijn bij de buurtwhattsappgroepen zorgen daarvoor. Dat doen we samen en laten we dat blijven doen.

We moeten creatief zijn. Het echte ondernemerschap komt nu boven. Dat geldt voor de grote en kleine ondernemers, maar ook voor iedereen die met goede ideeën onze gemeenschap wil verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan de leerlingen van de tienerschool in Lemmer die prachtige ideeën hebben over het klimaat en daarover binnenkort met mij in gesprek gaan.

'Doe je werk met plezier en denk na over wat je van een ander hoort '. Een wijze les van de vicevoorzitter van onze raad. In maart hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Als wij deze manier les tot motto verheffen, dan zullen wij in deze nieuwe raad mooie discussies krijgen over de onderwerpen die in onze gemeente van belang zijn voor ons allemaal.

De liefde en aandacht die in de zorg wordt gegeven, zorgen voor lichtpuntjes. En de zorgverleners zijn ook zelf lichtpuntjes. Niet alleen in de ouderenzorg, maar overal. Of het nu om de huisartsen gaat, de thuiszorgmedewerkers, de mensen in Maeykehiem, ze zijn allemaal lichtpuntjes die we nodig hebben. En ik reken daar ook de mensen van De Kear bij, en noem speciaal de jongerenwerkers die met veel inzet zorgen dat onze jeugd ook op een goede manier door deze coronatijd komt.

En dan de poster die aan het eind in beeld kwam. Houd moed, heb lief. We leven in een ingewikkelde tijd. De meesten van ons proberen er het beste van te maken zonder al teveel in discussie of in de contramine te gaan. Aan de flanken is er verbaal verzet. Soms, ook bij ons, zijn er demonstraties. Dat mag en dat faciliteren we waar nodig en waar dat kan. Maar laat ons, als liefhebben te veel is gevraagd, probeer respect voor elkaar op te brengen, goede omgangsvormen te blijven gebruiken en met compassie naar elkaar in het leven te staan. Als ons dat lukt moet het niet moeilijk zijn om moed te houden.

2022 begint tijdens het juk van corona. Met vaccinaties, medicijnen en begeleidende maatregelen moet het mogelijk zijn, ik blijf optimistisch, om dit jaar onder dat juk uit te komen en ons normale leven weer op te kunnen pakken. Zodat De Fryske Marren weer de kleurrijke, actieve en prettige gemeente kan zijn die het al was, die is en zal blijven.

Dank je wel.