Verrekening voorschotten Tozo: DFM ruim 5,6 miljoen terug naar het Rijk

DFM - Om gemeenten in staat te stellen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit te voeren, hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. De Tozo is ingesteld als financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis.

Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk kan afwijken van de door de gemeente gemaakte kosten. Om deze reden voorziet de Tozo in een voorlopige verrekening van de voorschotten, op basis van de voorlopige gegevens die de gemeente heeft gemeld.

Voor De Fryske Marren betekent dit dat men over 2020 ruim 5,6 miljoen euro terug moet betalen aan het Rijk. Dat levert echter geen financieel gat op. ,,Dit heeft geen gevolgen voor de gemeente. Het geld is niet uitgegeven, maar staat geparkeerd en kan daarom weer terugbetaald worden'', aldus DFM.

De gemeente had in totaal bijna 13 miljoen euro voorschot ontvangen voor de uitvoering van de regeling. Binnen de Tozo zijn in 2020 1316 ondersteuningsuitkeringen verstrekt. Op basis daarvan is de Rijksvergoeding zo'n 7,4 miljoen euro, waarmee de voorlopige terugvordering uitkomt op 5,6 miljoen euro.