Verbazing over ''aanpassingen'' plan recreatiepark bij Balk; het is voorstel van B&W, geen besluit van de raad

BALK - Begin deze week liet gemeente De Fryske Marren in een persbericht weten dat de plannen voor de realisatie van recreatiepark Lutsmond bij Balk 'flink' aangepast waren. Dit was volgens DFM door projectontwikkelaar Kontour gebeurt naar aanleiding van gesprekken met betrokkenen waaronder omwonenden en natuurorganisaties.

In de berichtgeving gaf DFM aan dat er in eerste instantie sprake was van het realiseren van 50 woningen op het park in de buurt van de huidige camping Marswâl, net buiten Balk, aan het Sleattemer Mar. Dit werd na de besprekingen aangepast naar 37.

Woensdag moest de gemeente dit echter herroepen. ,,In het persbericht van afgelopen maandag over het recreatiepark Lutsmond staat vermeld dat het aantal recreatiewoningen is verlaagd van 50 naar 37. Terecht worden wij er op gewezen dat het verkavelingsplan van Kontour al uit ging van 43 woningen. De 50 woningen uit het persbericht en de raadsstukken gingen uit van de maximaal 50 woningen die mogelijk zijn volgens het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen'', aldus Jan van der Veen namens de gemeente.

Felle reacties
Online wordt er naar aanleiding van de berichtgeving fel gereageerd, waarbij men vooral wijst op een tekort aan woningen in het dorp zelf. ,,Snap er niks van ze denken goed te doen met hun keuze om te denken aan de natuur maar ook met die 35 woningen pak je de natuur weg... Dat slaat dus nergens op en zoals iedereen zegt er is een woningnood in balk en momenteel geen ruimte voor meer recreatie en helemaal niet voor recreatie vilas...'', zo schrijft Linda Menger. Rudy Visser reageert: ,,Geen villa's maar sociale huurwoningen, daar schreeuwt balk om!'' en ook Roel Holke laat van zich horen ,,We hopen dat de gemeenteraad niet door Euri verblind gaat worden.''

Verwarring
Ook is er sprake van verwarring over de status van de plannen. Namens de FNP reageert Jochum Meester dat het recreatiepark nog niet in kannen en kruiken is: ,,De ried moat der noch wat fan sizze. Dit is in foarstel fan B&W. Dêr sit ferskil yn.'' De gemeenteraad zal er nog tweemaal over vergaderen. Eerst tijdens Petear, waar betrokkenen hun mening kunnen geven, en daarna neemt de gemeenteraad pas een besluit.