Veertien extra parkeerplaatsen voor bewoners ’t Zand in Joure

JOURE - Op ’t Zand in Joure is al jarenlang sprake van een parkeerprobleem. De openbare parkeerplaatsen aan ’t Zand worden overdag niet alleen gebruikt door bewoners, maar ook door medewerkers van bedrijven, organisaties, winkels en gasten van B&B’s. Het gevolg is dat de bewoners regelmatig niet in de directe omgeving van hun woning kunnen parkeren.

In 2019 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om bovengenoemd parkeerprobleem op te lossen. Sindsdien zijn meerdere gesprekken gevoerd met een aantal bewoners van ’t Zand en met de Veiligheidsregio in verband met de nabijgelegen brandweerkazerne. In overleg met hen is het college van B & W tot een voorlopig ontwerp gekomen.

Dit ontwerp zou eind maart tijdens een inloopbijeenkomst worden gepresenteerd, maar dat kon vanwege de corona-maatregelen niet doorgaan. Vandaar dat het voorlopig ontwerp via de post naar de bewoners is gestuurd. De bewoners konden twee weken op het voorlopig ontwerp reageren.

Doorgang naast brandweerkazerne
Om het parkeerprobleem van 't Zand op te lossen, wordt er rechts naast de brandweerkazerne een doorgang gemaakt. Daarachter worden veertien parkeerplaatsen voor bewoners gerealiseerd. Aan de hand van een bord wordt duidelijk gemaakt dat alleen bewoners gebruik mogen maken van de parkeerplaatsen. Aangezien door de plannen de bewoner van Tolhûswei 4 een parkeerplaats kwijtraakt, mag deze ook gebruik maken van de nieuwe parkeervoorziening.


De gemeente heeft zelf op korte afstand van ‘t Zand geen geschikte grond in eigendom. Om die reden wordt circa 624 m2 grond van de Veiligheidsregio overgenomen. 

De werkzaamheden zullen dit jaar nog worden uitgevoerd.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden