Te snel verslechterde brug tussen Jouster wijken Skipsleat en Wyldehoarne wordt duurzaam vervangen

Impressie van de nieuwe brug van IPV Delft

JOURE - Het college van De Fryske Marren omschrijft het ontwerp van de nieuwe wandel- en fietsbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne als mooi, duurzaam en passend in de omgeving. In 2019 besloot de gemeenteraad om de huidige iconische pijlerbrug te vervangen. 

Renovatie bleek niet toekomstbestendig en bovendien teveel geld te kosten. Om tot een nieuwe brug te komen is de gemeente vervolgens met de wijkbewoners in gesprek te gaan om de mogelijkheden en wensen in beeld te brengen.

Niet iedereen tevreden
Vanaf het allereerste begin hebben inwoners van de wijk meegepraat over het ontwerp en over de eisen waaraan de nieuwe burg moest voldoen, zo laat de gemeente weten. Door corona heeft het proces enige vertraging opgelopen, maar wethouder Irona Groeneveld is desondanks erg blij met de gevolgde werkwijze: ,,We hebben enquêtes gehouden, inspraakavonden georganiseerd en de ontwerpen zijn aan de wijkbewoners voorgelegd. Ik ben blij dat veel mensen hebben meegedacht en hun mening hebben gegeven.”

Toch realiseert de wethouder zich dat ze niet iedereen tevreden heeft kunnen stellen: ,,Het is een zorgvuldig proces geweest, maar zoveel mensen, zoveel wensen en helaas hebben we niet aan alle wensen kunnen voldoen. De raad heeft een budget van € 440.000,- beschikbaar gesteld voor een nieuwe brug en ik denk we voor dat bedrag met de gezamenlijke inspanningen van ontwerper, inwoners en gemeente een mooi en veilig alternatief voor de huidige brug hebben gerealiseerd.”

Een aantal wijkbewoners gaf eerder in de Leeuwarder Courant te kennen niet blij te zijn met het ontwerp. Bijvoorbeeld om de mogelijke extra ophoping van vuil bij de twee eilanden waarop de brug rust. Die zijn langer dan bij de huidige constructie. De kans op blauwalg is daardoor volgens hen groter.

Het ontwerp
De brug is ontworpen door architectenbureau IPV Delft en voldoet aan de uitgangspunten: transparant ontwerp, minimale breedte van 2,60 meter, een onderdoorvaarthoogte van 1,80 meter in verband met eronder door kunnen suppen of schaatsen. Ook een iconisch element en het ‘beleven’ van de waterwereld hebben geleid tot het eindresultaat. In het ontwerp zijn ook twee grote pylonen toegevoegd. Dit maakt dat de brug net als bij de huidige brug een bijzondere uitstraling krijgt.

Huidige brug te snel verslechterd
De brug die nu zorgt voor de verbinding is in 2008 gebouwd. Het ontwerp en de gebruikte materialen door de bouwer, zijn helaas onvoldoende duurzaam gebleken. DFM: ,,Delen van de brug zijn daardoor een stuk lastiger in het onderhoud dan voorzien en de brug blijkt te vroeg in een slechte staat te zijn. Het éénmalig onderhoud zou de gemeente € 240.000,- kosten. De gemeenteraad vond dit bedrag - bij afweging tegen andere noodzakelijke uitgaven - te hoog. Bovendien moest de gemeente daarna nog rekening houden met een hoge, jaarlijkse onderhoudslast. De nieuwe brug is wel onderhoudsvriendelijk en duurzaam.''

Zo snel mogelijke realisatie
Met de vaststelling van het ontwerp gaan we een nieuwe fase in. Irona Groeneveld: ,,Het duurt nog even voordat de huidige brug vervangen is en de nieuwe brug er definitief staat, maar de komende periode gaan we kijken naar welke materialen er gebruikt zullen worden. De wethouder stipt daarbij aan dat ze rekening houdt met de economische situatie en de huidige schaarste op bouwmaterialen: “We gaan nu een volgende fase in en we doen ons best om de nieuwe brug zo snel mogelijk te realiseren.”