Stikstofuitstoot moet in Fryslân drastisch teruggebracht worden

DFM - In de stikstofplannen van het kabinet staat dat ook in De Fryske Marren de uitstoot drastisch moet worden vermindert. De reductie in de Natura 2000-gebieden is zelfs 95%. In een ring rondom deze gebieden is dat 70%. Het uiteindelijke doel is om in 2030 tot een 50% lagere stikstofuitstoot te komen.

Nu de plannen vrijdag bekend zijn gemaakt gaat provincie Fryslân ermee aan de slag. Voor 1 juli volgend jaar moet men aangeven hoe de gestelde doelen kunnen worden bereikt.

Gevolgen voor boeren
Het terugbrengen van de uitstoot betekent dat niet alle boeren door kunnen gaan met hun bedrijf. Volgens het RIVM komt 45 procent van de stikstofneerslag uit de agrarische sector. In totaal moet de uitstoot van de boeren met 40 procent omlaag.

Niet onteigenen
Gedeputeerde Klaas Fokkinga blijft bij zijn standpunt dat de provincie geen boeren zal onteigenen. Dat zegt de FNP-politicus in reactie op de nieuwe stikstofplannen van het kabinet.

Wat de plannen precies zullen betekenen voor Fryslân weet Fokkinga nog niet, maar hij blijft dus wel bij zijn eerdere standpunt. ,,Wij zullen in ieder geval niet onteigenen. Met ons eigen uitvoeringsprogramma stikstof hadden we al berekend dat we het wel kunnen doen met onze eigen Friese aanpak op lange termijn", zegt de gedeputeerde.

Fokkinga voorziet dat de meeste boeren in Fryslân voorlopig geen grote aanpassingen hoeven te doen. ,,Ik denk dat er meerdere vormen van bedrijfsvoering kunnen blijven bestaan. Alleen als je in de buurt zit van zo'n natuurgebied, dan moeten we kijken wat er wel en niet mogelijk is."

Steuntje in de rug
Het kabinet komt nog niet met nieuwe, concrete maatregelen om boeren een steuntje in de rug te geven. Het plan voor boerenperspectief moest de pijn van de stikstofaanpak wat verzachten, maar landbouwminister Henk Staghouwer kijkt vooral naar een "versnelling en prioritering" van de omslag naar de groenere kringlooplandbouw.

Wel overweegt de minister bestaande subsidieregelingen uit te breiden. Het ministerie zegt met klem dat de plannen hand in hand gaan met de gebiedsplannen om stikstofuitstoot te verminderen, en de brief van vrijdag dus nog maar het begin is.

Protest
De brief van minister Van der Wal zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe protesten. Boerencollectief Agractie deed naar aanleiding van de bekendmaking al een oproep om volgende week in Den Haag te demonstreren. De organisatie verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten bij de actie.

Vooruitlopend op een landelijke actie gingen boze boeren vrijdagavond bij minister Van der Wal van Natuur en Stikstof in Hierden langs. Tientallen trokken met trekkers naar haar woonhuis, waar ook de politie aanwezig was. De minister ging in gesprek met de actievoerders. Haar man, die met de kinderen ook thuis was, gaf te kennen erg geschrokken te zijn, zo liet hij aan het AD weten. 

Bekijk het item over de stikstofplannen van het kabinet via deze link www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1153309/gedeputeerde-fokkinga-we-zullen-in-ieder-geval-geen-boeren-onteigenen