Schadevergoeding McDonalds Joure afhankelijk van hoogte reclamemast

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - Sinds het veranderen van knooppunt Joure, door onder meer het verleggen van de snelweg A7, is de McDonald's vestiging minder goed zichtbaar. Om die reden wil franchisenemer Ronald Zuiderveld een schadevergoeding van de provincie Fryslân. Het schadeverzoek loopt sinds mei 2014 via Rijkswaterstaat.

De schadeprocedure bestaat uit twee delen. De tijdelijke schade door de uitgevoerde werkzaamheden, waarvoor het verzoek nu in behandeling is, en de permanente schade door het omleggen van de weg en de aangebrachte verhogingen. Dit omzetverlies hangt, zo blijkt uit stukken, samen met de hoogte van de reclamemast. Hoe beter de mast zichtbaar is, hoe groter de kans dat de omzet zich hersteld en er dus minder schade optreedt. Volgens het gemeentelijke memo zou alleen de tijdelijke schade al een omzetverlies van 25% en daarmee ,,vele tonnen'' zijn.

Het college van De Fryske Marren sprak op 9 juli haar steun uit voor de verhoging en legde dit voor aan de gemeenteraadsleden. Verantwoordelijk wethouder Roel de Jong werd echter pas kort voor de behandeling door de raad op de hoogte gesteld van de relatie tussen de hoogte van de mast en de mogelijke schadevergoeding. Om tot een goed afgewogen besluit te komen werd het punt daarom begin september op het laatste moment van de agenda geschrapt.

Op 26 oktober staat het verhogen van de reclamemast op de agenda van het Petear. Op later moment zal de gemeenteraad een besluit nemen.  


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden