Raad wil urgentie bestrijdingsmiddelenproblematiek bollenteelt onder de aandacht van Rijk en Europa brengen

Foto Congerdesign via Pixabay

JOURE - Woensdagavond dienden GroenLinks, PvdA, FNP, D66, VVD, CU en NCPN een gezamenlijke motie in waarin ze het college verzoeken om het Rijk en Europa te wijzen op de maatschappelijke onrust die de bestrijdingsmiddelenproblematiek veroorzaakt in Gaasterland.

Al jaren is er onrust onder inwoners over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt, zo constateren de fracties. Omwonenden maken zich zorgen om onder andere de gezondheidsrisico’s, maar onderzoek biedt tot nog toe geen uitsluitsel.

Enerzijds zeggen het RIVM en de gezondheidsraad dat er reden tot zorg lijkt te zijn, anderzijds wordt er geen oplossing geboden door het Rijk. Voor telers is het ondertussen vrijwel onmogelijk de ongerustheid bij inwoners weg te nemen en dus komen partijen tegenover elkaar te staan. Een situatie die voort blijft duren zolang er geen duidelijkheid geboden wordt door de overheid.

 

Omdat het Rijk en Europa formeel gaan over de toepassing van bestrijdingsmiddelen is de rol van de gemeente beperkt. Het college werd daarom middels een motie verzocht om de urgentie van deze problematiek aan te kaarten bij zowel de minister van Landbouw, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, het Europees parlement en de Europese raad. Op enkelen na stemden alle raadsleden voor de motie. Wethouder Groeneveld gaf aan uit de voeten te kunnen met de motie en hiermee aan de slag te gaan.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden