Raad weer fysiek bijeen voor het Petear

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE -  Voor het eerst sinds de coronacrisis kwam de gemeenteraad weer fysiek bijeen voor het Petear. De afgelopen maanden is er digitaal vergadert. Met de raad konden ook insprekers weer live aanwezig zijn. Het Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen.

Voorzitter van de bijeenkomst Wietze de Haan wees in het eerste agendapunt alle aanwezigen bij aanvang op de van kracht zijnde coronamaatregelen. Ook gaf hij aan dat er een agenda was met behoorlijk wat insprekers.

Het tweede agendapunt was het vaststellen van het bestemmingsplan Balk voor het realiseren van recreatiewoningen op Lutsmond-Noord. Dit onderdeel nam met vier insprekers en vragen uit de raad het grootste deel van het Petear in beslag. Daarna werd er door mevrouw Beneker namens de projectgroep Roazebosk een ,,warm pleidooi voor het ingediende inrichtingsplan van het Roazebosk'' gehouden.

Ook kwam het plan voor het oprichten van een bedrijfsloods aan de Molensteen in Sint Nicolaasga aan bod. Het laatste punt op de agenda was het voorstel van het college om botenverhuur en bijgebouw aan de Utbuorren 17 in Terherne te legaliseren.

Woensdag komt de gemeenteraad voor het eerst weer fysiek bijeen voor een vergadering met het college van burgemeester en wethouders.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden