Raad DFM komt weer fysiek bijeen

Foto De Fryske Marren

JOURE - Na een reeks van online vergaderingen vanwege het coronavirus, komen raadsleden van De Fryske Marren weer fysiek bij elkaar voor het Petear en de raadsvergadering.

Het Petear van 31 augustus en de raadsvergadering van 2 september worden weer als vanouds gehouden in het gemeentehuis in Joure. ,,Als de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 hiertoe aanleiding geven vergadert de raad alsnog digitaal'', aldus de gemeente. Op de website van de gemeenteraad staat per vergadering de laatste stand van zaken.

Zonder publiek
De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. De vergaderingen zijn live te volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.




Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden