Project ‘Zelf aan Zet’ voor inburgeringsplichtige inwoners

JOURE - In maart heeft gemeente De Fryske Marren het Uitvoeringsplan Inburgering, Participatie en Integratie 2020 vastgesteld. Hiermee invulling gegeven aan hoe de gemeent aan de slag gaat met de nieuwe Wet Inburgering en het beleid ‘trochburgeren’.

Voor een aantal van de nieuwe taken en ambities die uit de nieuw in te voeren wet voortkomen gaat DFM samenwerken met andere gemeenten. ,,Dit geldt met name voor de ontwikkeling, en mogelijk ook de uitvoering, van taal- (drie leerroutes) en participatietrajecten. Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een passend aanbod voor de inburgeringsplichtige nieuwkomers. Los van de voorbereidingen op de nieuwe wet, onderzoeken we ook op regionaal niveau hoe wij de huidige groep nieuwkomers kunnen activeren en stimuleren om mee te doen in de lokale samenleving'', aldus de gemeente.

‘Zelf aan Zet’
Om die reden is samen met de gemeenten Harlingen, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke het project ‘Zelf aan Zet’ ontwikkeld. Dit richt zich op inburgeraars die zijn ontheven van de
inburgeringsplicht omdat zij, ondanks aangetoonde inspanningen, niet in staat zijn gebleken om aan alle
eisen van het inburgeringsexamen te voldoen. Het gaat hierbij om kwetsbare inwoners die moeite hebben
met de Nederlandse taal en leren in het algemeen.

Door het project krijgen minimaal tien inburgeringsplichtige inwoners een persoonlijk plan en traject. Dit is gericht op persoonlijke ontwikkeling, activatie en meedoen in de lokale samenleving. ‘Zelf aan Zet’ start op 1 oktober en zal zes maanden gaan duren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden