Proef met extra in- en uitrit Jumbo Altenburg

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

SINT NICOLAASGA – Het college van De Fryske Marren stelt de raad voor om de door Jumbo Altenburg aangevraagde extra ontsluiting toe te staan. De nieuwe toegangsweg vanaf de Heemstrastraat, op het terrein van de het voormalige Groene Kruis gebouw, moet gaan zorgen voor minder verkeersdruk op de Molewei. Ook zorgt deze voor een betere bereikbaarheid van de supermarkt. Het voorstel van B&W is om de nieuwe situatie een jaar te proberen.

Afgesproken is om binnen een jaar de nieuwe situatie te evalueren. Hieruit moet blijken of er wel of niet sprake is van negatieve effecten op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Heemstrastaat en naaste omgeving. Hierbij zullen de omwonenden en supermarkteigenaar Jan Altenburg hun mening kunnen geven. Om tot een goede beoordeling te kunnen komen, zal er een nulmeting van de verkeersdruk op de Molewei worden uitgevoerd.  

Fiets- en wandelpad
Wanneer de eindconclusie is dat de in- en uitrit aan de Heemstrastraat niet veilig is, dan wordt de doorgang een fiets- en wandelpad. Dit zal ten koste van de de huidige zes aan de buurt beschikbaar gestelde openbare parkeerplaatsen gaan. Jumbo Altenburg wil deze dan zelf gebruiken en de erfafscheiding verplaatsen tot op de erfgrens.

Op maandag 29 juni staat het besluit op de agenda van de raad. Voorafgaand kunnen op maandag 22 juni in het 'Petear' standpunten nogmaals worden toegelicht.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden