Positief resultaat van € 5,1 miljoen over 2021 in De Fryske Marren

DFM - Onlangs heeft het college de jaarrekening 2021 aangeboden aan de raad. Deze geeft een overzicht van alle concrete resultaten en de kosten en opbrengsten in 2021. Onze gemeente sluit 2021 af met een positief resultaat van € 5,1 miljoen. Wethouder van financiën, Jos Boerland: ,,Het college is trots op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet en blij met dit positieve resultaat”.

Oorzaken van het positieve saldo zijn vooral een hogere algemene uitkering van het Rijk, meevallende opbrengsten vanuit het grondbedrijf en € 1,4 miljoen minder kosten in het sociaal domein. De hogere opbrengst in het grondbedrijf komt vooral door de hogere verkoopresultaten eind van het jaar in woningbouwplannen en bedrijventerreinen.

Er zijn minder kosten gemaakt voor de Wmo door een dalende lijn in zorgvragen. Er kwamen ook hogere uitkeringen in het kader van de participatiewet. Daarnaast zijn de kosten van onze bedrijfsvoering € 0,7 miljoen lager dan begroot.

Overschot 3,9 miljoen euro
Een deel van het positieve resultaat schuiven we door naar 2022. Hiermee kan de gemeente een aantal beleidsvoornemens alsnog uitvoeren. DFM: ,,Het Rijk heeft bijvoorbeeld middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van de kerkenvisie. In 2021 zijn deze middelen niet aangesproken onder andere vanwege corona. Vandaar het voorstel tot overheveling naar 2022. Het resterende overschot van circa € 3,9 miljoen voegen we toe aan de algemene reserve.''

Tevredenheid en flexibiliteit
Jos Boerland:,,Dit is de laatste jaarrekening van het huidige college (2019-2022). Met veel tevredenheid kijken we terug op wat er de afgelopen vier jaar is gerealiseerd. Afgelopen jaar vroeg grote flexibiliteit en inzet van onze inwoners, onze ketenpartners en ook van onze eigen organisatie. Ondanks alle onverwachte ontwikkelingen in 2020 en 2021 door corona, zijn we trots op wat we samen hebben bereikt.”

Woningbouw, sport en duurzaamheid
Het jaarverslag laat volgens de gemeente zien wat er in 2021 gerealiseerd is. ,,We liggen op schema om per jaar 100 woningen aan de woningvoorraad in onze gemeente toe te voegen. De economie in onze regio is bijna 2% gegroeid en het werkloosheidspercentage ligt in onze gemeente onder de 4%. Ook in het sociaal domein zijn verschillende doelen gerealiseerd. Zo zijn verenigingen ondersteund om laagdrempelige sportactiviteiten voor inwoners te organiseren en Sociaal Werk De Kear heeft met alternatieve vormen inwoners met elkaar verbonden. Tot slot hebben we ons steeds beter aangepast aan een andere manier van werken en zijn er grote stappen gemaakt op het terrein van duurzaamheid.''

Een besluit over de jaarstukken 2021 staat gepland voor de raadsvergadering van 13 juli.