Plan Omkromte in najaar weer openbaar toegankelijk

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

JOURE - Afgelopen tijd zijn op locatie gesprekken gevoerd met de aanwonenden van het wandelpad Omkromte, zo laat gemeente De Fryske Marren weten. Aan de hand van die besprekingen is een concept-tekening voor de loop van het wandelpad gemaakt. Deze is zo opgesteld dat het pad weer openbaar gebruikt kan worden.

Hierbij geeft de gemeente aan waar mogelijk rekening met de opmerkingen van bewoners te houden. Ook andere betrokkenen zoals Mooi Skarsterlân, hebben de mogelijkheid om te reageren. Burgemeester Fred Veenstra: “Doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zodat wandelaars weer van het pad gebruik kunnen maken”.

Van voorlopig naar definitief
In een eerder stadium gaven de Raad van State en Gedeputeerde Staten dat het wandelpad weer openbaar toegankelijk moet zijn. Daarmee werd het besluit door de gemeenteraad van oktober 2020 bekrachtigd. ,,We hebben nu dan ook de eerste tekening voorgelegd aan de bewoners en andere betrokkenen. Men kan hierop reageren, waarna we een definitieve kaart maken van de loop van het wandelpad. Deze koppelen we opnieuw terug naar de betrokkenen met als streven dat het pad in het najaar weer door wandelaars gebruikt kan worden.''

Bestaande landschapselementen behouden
In de voorlopige tekening geeft de gemeente aan zoveel mogelijk rekening te houden met behoud van bestaande landschapselementen, zoals bomen en struiken. ,,Ook willen we voor het pad de minimale breedte van 1,5 meter respecteren, zowel voor het wandelen als voor het mogelijk blijven maken van onderhoud. Tot slot proberen we om ingrijpende werkzaamheden, die eventueel nodig zijn voor het bruikbaar maken van het pad, zoveel mogelijk te voorkomen.'' Om dat mogelijk te maken vraagt de gemeente van de bewoners om hekken of bijvoorbeeld gaas alvast te verwijderen