Oud-wethouder Skarsterlân Felix van Beek formateur in De Fryske Marren

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - Felix van Beek gaat aan de slag als formateur in De Fryske Marren. Van Beek is bekend met de gemeente aangezien eerder wethouder was in de fusiegemeente Skarstelân. Hij zal de komende tijd met de FNP, PvdA, VVD en GroenLinks werken aan een coalitieakkoord.

FNP-fractievoorzitter Gerda de Vries: “De koälysjepartijen hawwe foar Felix van Beek keazen om syn romme bestjoerlike ûnderfining. Hy is bekend mei de gemeente, mar dochs ek lang genôch út de gemeente wei om mei in frisse blik nei de formaasje te sjen. Boppedat fynt de beëage koälysje de wize wêrop ’t de hear Van Beek mei minsken kommunisearret hiel noflik.”

Lange staat van dienst
Felix van Beek (VVD) woont tegenwoordig op Terschelling en heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij was wethouder in onder andere de gemeenten Smallingerland, Boornsterhim, Littenseradeel en Skarsterlân. Ook was hij directeur van voormalig waterschap Boarn en Klif en raadsgriffier in Leeuwarden en Alkmaar.

Formatie
Van Beek start het formatieproces met alle raadsfracties die mee willen praten over het op te stellen coalitieakkoord. De inbreng van deze bijeenkomst zal worden gebruikt om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. Felix van Beek: “Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en een bijdrage te leveren aan een gedegen coalitieakkoord.”