Opnieuw geen keuze locatie Brûsplak Joure: de Stuit lijkt van de baan

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

JOURE - Woensdagavond vergaderde de gemeenteraad van De Fryske Marren wederom over de locatie voor het Brûsplak in Joure. Het lijkt erop dat sporthal de Stuit, de locatie die de voorkeur van het college heeft, van de baan te zijn.

Nadat wethouders Roel de Jong en Irona Groeneveld hun betoog hadden gehouden, werd de vergadering geschorst, aangezien KFM, VVD, FNP en Burgerpartij meer heil zien in het party- en zalencentrum. Na de schorsing van ruim een half uur werd het amendement voor de Evenementenhal aangepast, waarmee 't Haske eveneens aangewezen werd als mogelijk onderkomen voor het nieuwe culturele en maatschappelijke centrum voor Joure. Het voorstel kreeg 27 stemmen voor en 1 tegen, van de Christen Unie.

Meer geld
Beide scenario's moeten nu verder worden uitgewerkt, waaronder ook de eventuele bereidheid van de Jouster bevolking om financieel bij te dragen voor één van beide opties. In tweede termijn gaf wethouder De Jong nog aan dat beide varianten duurder uit zullen pakken dan de optie van De Stuit. Hij stelde daarbij de vraag of de raad dan ook bereid is om er meer geld voor uit te trekken dan de gereserveerde 6,5 miljoen euro die woensdagavond werd vrijgemaakt.

Dit amendement werd met overgrote meerderheid van 27 stemmen voor en 1, van de Christen Unie, tegen. Ook werd de reeds gereserveerde 6,5 miljoen euro voor het Brûsplak vrijgemaakt.