Ontwerp nieuwe brug tussen Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gepresenteerd

Impressie IPV Delft

JOURE - Er wordt al jaren over de brug gesproken, nu is het ontwerp voor een nieuwe fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gepresenteerd aan de bewoners. Er is door de gemeenteraad gekozen voor het vervangen van de huidige brug, omdat de constructie blijft zorgen voor te hoge onderhoudskosten.

Samen met ontwerpbureau IPV Delft is door de gemeente een ontwerp gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen en voorkeuren van de omwonenden en gebruikers. Een aantal van hen geeft in de Leeuwarder Courant te kennen er niet blij mee te zijn, bijvoorbeeld om de mogelijke extra ophoping van vuil bij de twee eilanden waarop de brug rust. Die zijn langer dan bij de huidige constructie. De kans op blauwalg is daardoor groter.

Het ontwerp van de nieuwe overspanning toont een brug die dertig meter korter. De brug die nu nog beide wijken verbind heeft een lengte van zeventig meter. In de constructie zijn twee hoge armen verwerkt. Die verwijzen naar de brug zoals die nu is. ,,Ons voorstel houdt rekening met de situatie, wensen van gemeente en bewoners en het beperkte budget. Het ontwerp refereert aan de bestaande brug met haar iconische naar buiten hellende pylonen'', zo laat IPV Delft weten.

Ingrediënten
DFM: ,,De resultaten van de bewonersavond en online enquête waren de ingrediënten waarmee de gemeente met ontwerpbureau IPV Delft in gesprek is gegaan. Raad en college wilden daar waar mogelijk binnen het budget van € 440.000,- tegemoet komen aan de wensen en voorkeuren van bewoners en gebruikers.'' Doel was volgens de gemeente om een optimale balans te vinden tussen kosten, ontwerp, duurzaamheid en hergebruik van materialen te realiseren.

Ontwerp sierlijk en onderhoudsvriendelijk
Wethouder Irona Groeneveld: “Het resultaat is een sierlijke, onderhoudsvriendelijke brug die met de twee pylonen refereert aan de huidige, iconische brug. Ook blijft er open zicht op het water. We zijn blij met het ontwerp en leggen dit dan ook graag aan de bewoners voor”. Het ontwerp is eerst gepresenteerd aan de beide wijkverenigingen, de bewoners en gebruikers van de brug.

Vervolg
Het gaat om een voorlopig ontwerp, waarbij de hoofdvorm van de brug duidelijk wordt. ,,Details moeten nog verder worden uitgewerkt. Bewoners is gevraagd om hun reactie, zodat we deze kunnen afwegen bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Immers, ook details zijn belangrijk voor de uitstraling van de nieuwe brug.'' Bewoners kunnen tot medio augustus reageren. Daarnaast zijn er twee online bewonersbijeenkomsten voor het stellen van vragen. Eén daarvan is inmiddels gehouden.

De gemeente wil de aanbesteding van de nieuwe brug in het najaar doen. ,,Uiteraard is dit mede afhankelijk van de reacties die we de komende tijd ontvangen.''