Online onderzoek naar jeugdketen in De Fryske Marren

Foto De Fryske Marren

DFM - De jeugdketen vormen al jaren een bekend onderkomen voor jongeren. Ook in De Fryske Marren staan verschillende van deze jeugdhonken. De gemeente had echter geen duidelijk beeld hoeveel het zijn en waar ze staan. 

Daarom is in het voorjaar van 2019 aangekondigd dat er onderzoek naar zou worden gedaan. Eerder gaf burgemeester Fred Veenstra aan dat ze die inventarisatie moeten maken om onder andere de regels op het gebied van brandveiligheid te kunnen waarborgen.

Gedogen
Eind vorig jaar gaf de gemeente te kennen dat ze van plan is om de jeugdketen, onder voorwaarden, te gedogen. Om dit mogelijk te maken is er nieuw jeugdketenbeleid nodig. Dit beleid wil DFM graag samen met de jongeren en bezoekers van keten ontwikkelen. Ook worden andere belanghebbenden, zoals grondeigenaren, ouders en omwonenden bij de beleidsontwikkeling betrokken.

Online onderzoek
Naar aanleiding van de inventarisatie werd door de gemeenteraad het verzoek richting het college gedaan om thema-avonden te houden en een bezoek te brengen aan jeugdketen. Door het coronavirus is deze optie nu niet mogelijk. Als alternatief is er daarom een online onderzoek opgesteld. Het onderzoek richt zich op de leeftijd tussen 13 en 25 jaar. De vragen gaan onder meer over in welke behoefte de jeugdketen voorzien en wat de jeugd belangrijk vindt om terug te zien in het ketenbeleid.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden