Nieuw plan in ontwikkeling voor Stevenshoek in Langweer

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

LANGWEER - Onlangs stelde raadslid Gerda de Vries van de FNP vragen over het stuk grond aan de Stevenshoek in Langweer. Het is de voormalige locatie van Hotel de Wielen, waar Residentie De Wielen met zestien luxe appartementen zou verrijzen. 

,,Ein 2018 krigen wy it berjocht dat der in streep gie troch it appartemintenkompleks oan de Stevenshoek yn Langwar. Hiel spitich want dat wie in moaie oplossing foar it fertuteaze plak yn it sintrum fan Langwar. Nei de meidieling dat der in streep troch de plannen gie, hat de Ried neat mear fernommen. No binne we yntusken in pear jier fierder en wol de FNP fraksje graach witte hoe it der no foar stiet'', aldus De Vries. Zij wilde van het college weten wat de stand van zaken is en of er, zoals ze vernomen had, sprake was van verontreinigde grond.

Zwanenburg Projecten
In een reactie geeft De Fryske Marren aan dat de locatie opnieuw te koop werd aangeboden. Begin van dit jaar werd het perceel volgens de gemeente gekocht door een lokale projectontwikkelaar. Het gaat, zo bevestigd directeur Erik Zwanenburg, om Zwanenburg Projecten uit Heerenveen. ,,Deze ontwikkelaar maakt een nieuw ontwerp, wat past binnen het huidige bestemmingsplan. Hiervoor is wel een nieuwe omgevingsvergunning vereist. Die vergunning moet nog worden aangevraagd. Wij verwachten dat het nieuwe ontwerp medio dit jaar gereed is'', aldus de gemeente.

Verontreiniging
Op de vraag over de mogelijke verontreiniging antwoord de gemeente in de raadsmemo van 28 mei het volgende: ,,Op de bewuste locatie was inderdaad sprake van verontreinigde grond, met een
saneringsverplichting. De nieuwe grondeigenaar heeft bij de aankoop van de locatie bedongen dat de verkoper de locatie schoon dient op te leveren. De verkoper heeft het terrein inmiddels
laten saneren en de komende weken zal de oude kaaskelder (inclusief fundering) worden verwijderd.''Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden