Negen nieuwe woningen westzijde Oosterzee

Foto De Fryske Marren

OOSTERZEE - Het college van De Fryske Marren wil Oosterzee kleinschalig uit gaan breiden. Aan de westzijde van het dorp moeten negen nieuwe woningen verrijzen.

Binnen het uitbreidingsplan gaat het om één vrijstaande woon-werkwoning en acht twee-onder-één-kapwoningen. ,,Deze kleinschalige dorpsuitbreiding draagt bij aan het bieden van voldoende mogelijkheden voor woningbouw in de gemeente'', aldus DFM.


,,Met het opstellen van het ontwerp, dat in samenwerking is gegaan met plaatselijk belang, is rekening gehouden met de wens uit het dorp om niet alleen kavels voor vrijstaande woningen maar ook kavels voor twee-onder-één-kapwoningen te realiseren.'' Daarmee wil de gemeente zorgen voor de doorstroming in de woningmarkt van Oosterzee.

Ontwerpbestemmingsplan en -besluit ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het -besluit ligt momenteel zes weken ter inzage. Binnen twaalf weken na afloop van de periode van terinzagelegging neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt, is vervolgens beroep mogelijk bij de Bestuursrechtspraak van de Raad van State.