Na de zomer digitale bewonersavond over brug Wyldehoarne

Foto De Fryske Marren

JOURE - De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen. De huidige constructie en gebruikte materialen zorgen voor te hoge onderhoudskosten, zodat de gemeenteraad heeft besloten om de brug te vervangen door een duurzame, onderhoudsvriendelijke variant. De gemeente bereidt dit samen met de bewoners van de beide wijken voor. Met hen wordt gekeken naar wensen, ideeën en haalbaarheid voor de vorm, het materiaal en de randvoorwaarden voor de nieuwe brug.

Begin juli 2020 is overlegd met het bestuur van wijkvereniging Skipsleat en buurtvereniging De Wyldehoarne over de vervolgaanpak van het vervangen van de fiets- en wandelbrug tussen de beide wijken in Joure. Op de bewonersavond in november 2019 zijn er samen met een grote groep buurtbewoners schetsen gemaakt. Randvoorwaarden en wensen voor de te vervangen brug kwamen hier aan de orde.

Een grote groep bewoners gaf bijvoorbeeld aan dat een iconisch element op de brug weer mooi zou zijn, al was dit niet voor iedereen een voorwaarde. Datzelfde geldt voor het realiseren van een ontmoetingsplek op de brug. Verder sprak men de voorkeur uit voor het weghalen van de twee ‘aanbruggen’ (eilandjes), vooral om hiermee de doorstroming van het water te verbeteren en het ophopen van vuil te voorkomen.

Doorstroming, veiligheid en duurzaamheid
Verlichting is al langere tijd een punt van aandacht en kwam ook nu weer aan de orde. Hierbij kwamen ook creatieve ideeën naar voren, zoals het gebruik van LED-lampjes over de hele lengte van de brug of gebruik van zonne-energie. Naast veiligheid was de hoogte van de brug onderwerp van gesprek: je kunt de brug overal op dezelfde hoogte brengen óf juist kiezen voor verhoging van een deel van de brug, waaronder je kunt doorvaren en schaatsen. Ook werden de verschillende materialen, kleuren, openheid en het aantal steunpeilers besproken.

Vervolg
Door de coronaperiode kon de vervolg-bewonersavond die gepland was in maart, helaas niet doorgaan. In overleg met de besturen van de beide verenigingen kijkt De Fryske Marren nu naar het vervolg en bereiden we een digitale bewonersavond voor, waarin we verder gaan met het maken van keuzes.

Doel van de bijeenkomst na de zomer is het bespreken van de vervolgkeuzes, zoals de breedte en hoogte van de brug, overspanning van de brug, materiaalgebruik, doorstroming van het water en al dan niet het toepassen van een iconisch element. Op basis van de voorkeuren van de bewoners, gaat de gemeente vervolgens aan de slag met een bouwtekening voor de nieuwe brug.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden