'Museumstik' Rinse Visser in de bloemen gezet

Rinze Visser Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - Tijdens de eerste fysieke bijeenkomst van de gemeenteraad na zes maand werd raadslid en communist Rinze Visser (81) in de bloemetjes gezet.

Visser werd op 1 september 1970 beëdigd als raadslid. Met vijftig jaar onafgebroken raadslidmaatschap is hij de langstzittende politicus en tevens één van de laatste communistische volksvertegenwoordigers in Nederland. Hij zat dertien raadsperiodes achtereenvolgens in de raad voor CPN, VCN en tegenwoordig de NCPN. Eerst in Lemsterland en sinds 2014 door de gemeentelijke herindeling in De Fryske Marren.

Burgemeester Fred Veenstra noemde hem een ,,bijzonder raadslid, die het politieke ambacht als geen ander beheerst'', een man die ,,die volhardend en vasthoudend is in het opkomen voor mensen die hulp nodig hebben.''

Veenstra overhandigde verschillende kado's, mede namens Commissaris van de Koning Arno Brok. Ook ontving Visser bloemen, die hij meteen overhandigde aan zijn vrouw die al die jaren menig uurtje alleen thuis doorbracht. In zijn dankwoord sprak Rinze Visser over hoogte- en dieptepunten en gaf hij aan dat ,,as je 50 jier riedslid binne, dan binne je ek hast in museumstik.'' 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden