Motie VVD De Fryske Marren voor aangepast en flexibel horecabeleid

Albert van Keimpema VVD fractie De Fryske Marren Eigen foto

JOURE - De VVD-fractie in De Fryske Marren heeft een motie ingediend waarin ze het college van burgemeester en wethouders oproept om te komen tot een aangepast en flexibel horecabeleid. Reden daarvoor zijn de bijzondere omstandigheden waarin ondernemers de nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis.

Albert van Keimpema: ,,Zoals het kabinet heeft aangegeven moeten wij ons voorbereiden op de
anderhalvemetersamenleving. Dat zal met name voor de horeca een grote uitdaging vormen
met het oog op het bieden van gastvrijheid. Maar met inventiviteit en creativiteit, en met
inachtneming van de richtlijnen, moet het mogelijk zijn er het optimale uit te halen.''

Op donderdagavond 7 mei was er een online vergadering van de VVD met tientallen lokale horecaondernemers, betrokkenen en bestuurlijke vertegenwoordigers belegd. Daarin zijn volgens Van Keimpema veel zaken, vragen en problemen aan de orde gekomen.

Ondersteunen
De VVD-fractie vraagt het college om de horecaondernemers maar ook culturele instellingen en dorps- en sportverenigingen met een horecavergunning in De Fryske Marren dit jaar in alle redelijkheid tegemoet te komen, optimaal te faciliteren en de sector, ook in het gemeentelijk belang, te ondersteunen. Daarom verzoekt men het college een aantal voorstellen voor uitvoer in overweging te nemen.

Voorstellen
Het gaat onder andere om vrijstelling van precariorechten in 2020, openingstijden verruimen en de mogelijkheid tot het gebruik van mobiele toiletunits. Daarnaast stelt de VVD voor om informatiepanelen te plaatsen in horecaomgevingen om gasten op de richtlijnen te wijzen, de regels uit te leggen en eventuele maatregelen en wijzigingen aan te kondigen.
Deze panelen moeten dan wel duidelijk zijn voor laaggeletterden. Ook moeten in de handhaving volgens de VVD de politie en buitengewone opsporingsambtenaren waarschuwen prefereren boven het direct beboeten.

Economie herleven
,,Deze maatregelen, faciliteiten en voorzieningen dragen naar onze mening bij aan een kansrijke herstart van de horeca om de gastvrijheid in onze gemeente optimaal te laten beleven en de lokale economie te laten herleven'', aldus Albert van Keimpema.
Albert van Keimpema, VVD-fractie De Fryske Marren.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden