Motie Kleurrijk Fryske Marren over onrust inzet QR code

DFM - Voor de raadsvergadering van vandaag zal Kleurrijk Fryske Marren een motie indienen. De motie 'vreemd aan de orde van de dag' heeft betrekking op ,,de grote onrust die ontstaat onder de inwoners aangaande de QR code'', zo laat fractievoorzitter Geeske Holtrop - Hoekstra weten.

Kleurrijk Fryske Marren constateert dat er grote onrust is onder de inwoners. De partij wijst erop dat De Fryske Marren een participatie en inclusiebeleid voert, waarbij de gemeente veel aandacht besteed aan ''Iedereen hoort er bij''. ,,Het landelijk overheidsbeleid met verplichte QR code veroorzaakt het tegenovergestelde'', zo laat de fractie weten.

De partij is van mening dat de coronapas c.q. QR code zorgt voor tweedeling in de samenleving en dat dit steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt. ,,Wij vinden dat welke vorm van discriminatie of uitsluiting niet te rechtvaardigen is.''

Kleurrijk Fryske Marren roept met de motie het college op om ,, deze gevoelens van de gemeenteraad van De Fryske Marren over te brengen richting het demissionaire kabinet in Den Haag.'' Of er voldoende steun is van andere fracties is nog niet bekend.