Inwoners DFM praten mee over vermindering afvalberg

Foto De Fryske Marren

DFM - Gemeente De Fryske Marren vraagt de inbreng van de inwoners over het verminderen van de hoeveelheid afval. Daarvoor worden er drie bijeenkomsten georganiseerd in Oudemirdum, Joure en Lemmer.

Afvalinzameling en afvalscheiding is een onderwerpen waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. ,,Samen met u willen we de hoeveelheid afval in onze gemeente naar beneden brengen. We doen al veel goed, maar het kan beter'' , aldus de gemeente.  ,,We zien dat er nog te veel grondstoffen terecht komen in de grijze restcontainer, terwijl die ook hergebruikt kunnen worden. We kunnen meer ruimte overhouden in de grijze container en daarmee geld en het milieu sparen.'' Daarover wil DFM graag op 22 of 30 september en op 1 oktober in gesprek met inwoners.

Beter afvalscheiden
In het voorjaar is een inwonerspeiling gedaan over het afval/grondstofbeleid in de gemeente. Daarbij kwamen zaken aan bod als afvalscheiding, kosten, zwerfafval, soorten afval, hergebruik, inrichting milieuterreinen en frequentie van afvalinzameling. De resultaten van dit onderzoek worden besproken tijdens de bijeenkomsten. ,,Ook gaan we met u in gesprek over wat er nodig is om beter afval te scheiden, zowel vanuit de gemeente als vanuit de inwoners, zodat er meer ruimte over blijft in de grijze container.''

De resultaten van de inwonerspeiling en de gesprekken zijn input voor het nieuwe afvalbeleidsplan van De Fryske Marren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden