Ingezonden: ONBEZONNEN DAAD!

Afgelopen woensdagavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente De
Fryske Marren, werd er een motie ingediend aangaande de horeca-(her)opening. Het
gemeenteraadslid Albert van Keimpema van de VVD mocht deze motie toelichten en
indienen. Dit mocht hij doen, in zo bleek achteraf, zijn maiden-speech. Gebruikelijk is dat er
tijdens deze eerste bijdrage geen interruptie plaats mag vinden. Toch was er zo’n raadslid
die een poging deed om te interrumperen maar dit mislukte, achteraf dus maar goed ook.

In deze maiden-speech vertelde hij waarom de indieners van de motie het belangrijk vonden
om het college te verzoeken om extra stimulerende maatregelen te treffen voor de
(her)opening van de horeca op 1 juni a.s. Hij betichte het college ervan “stil achterover
leunend” bezig te zijn met “houtje-touwtje beleid” en dat de betrokken wethouder nog even
vlug brieven in elkaar flanst voor de gemeenteraad. Een toon die in de gemeenteraad van De
Fryske Marren tot woensdagavond niet heel erg gebruikelijk was. Een pure diskwalificatie
van het college van B&W die ze zeker niet verdienen, en dat van een coalitiepartij.

Dit was dan ook de reden voor dat gemeenteraadslid om te interrumperen, want zo ga je namelijk
niet met elkaar om. Dit zijn uitlatingen die niet thuis horen in een openbare gemeenteraadsvergadering. Dan heb je je te houden aan enkele (on)beschreven regels. Sommigen zullen
denken, met zulke vrienden….…, ik dacht gelijk aan een dolksteek in de rug. Waarom dan die
onbezonnen daad. Ik kan mij namelijk niet aan de indruk onttrekken dat er op enigerlei wijze
nagedacht was over de gevolgen van hetgeen verzocht werd in de motie. Welke financiële
consequentie de motie had en welke consequentie het heeft op de andere betrokkenen.

Mooie sier maken met een populistische motie voor de sector Horeca, terwijl er veel meer
sectoren bezig zijn om uit het corona-dal te kruipen. Hebben niet 17 miljoen Nederlanders te
maken met de corona-crisis? Hebben niet veel meer sectoren heel veel pijn van de corona-
crisis? En ja, de sector Horeca is een van de sectoren die hard wordt getroffen door de
corona-crisis en dan is het natuurlijk erg nobel om iets te regelen voor deze sector. Iedereen
begrijpt dat!

Maar is de politiek er nu juist niet voor om die helicopterview te hebben en
maatregelen te treffen voor alle sectoren, juist als de tijd daar rijp voor is. In samenhang met
elkaar en niet met beloftes komen die je achteraf misschien niet waar kunt maken. In
gesprek gaan met de sector en samen tot een oplossing komen is volgens mij het devies, en
daar heeft het college geen dirigent van de VVD voor nodig.

Misschien moet hij eerst eens in de leer gaan bij zijn VVD collega Rutte, over hoe men een
crisis op moet lossen. Daarnaast is er misschien ook nog wel iemand binnen de eigen gelederen
in De Fryske Marren, die iets wil vertellen over hoe en op welke manier er politiek bedreven
hoort te worden. Zo blijkt maar weer dat politiek bedrijven een heel apart vak is en niet voor iedereen zomaar is
weggelegd.

Voorlopig is het college maar mooi opgescheept met een motie die de
kwalificatie van onbezonnen, ondoordacht en populistisch wel mag dragen, en wens ze dan
ook veel sterkte bij de uitvoering van de, met minimale meerderheid, aangenomen motie. Ik
hoop dat de volgende bijdrage van dit gemeenteraadslid iets meer bezonnen is en dat er
eerst tot tien wordt geteld voordat er iets wordt ondernomen. Alsnog mijn gemeende
excuses voor die poging tot interruptie.

Sytze Holtrop, fractievoorzitter ChristenUnie De Fryske Marren.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda De Fryske Marren

Wees loyaal – aan onze vrienden