Gemeenteraad stemt in met erfpacht, camping Lemmer krijgt een toeristische invulling

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdagavond ingestemd met de erfpachtconstructie voor de gemeentelijke camping in Lemmer. Daarmee zal het terrein na dit seizoen opnieuw worden ingericht aangezien het een volledig toeristische karakter moet krijgen.

Daarmee komt er definitief een einde aan het jarenlange verblijf van 280 vaste gasten op de camping die in de jaren '70 ontstond. Het lijkt een trend te zijn dat vaste staanplaatsen verdwijnen, niet alleen landelijk maar ook gemeentelijk. In De Fryske Marren gaan onder andere ook Camping 't Hop in Wijckel en Camping Blaauw bij Sint Nicolaasga op de schop voor moderne en gewilde manieren van kamperen.

De gemeentelijke camping in Lemmer is volgens de gemeente hoognodig aan een upgrade toe. Met de herinrichting zal zo geeft DFM te kennen de camping in de toekomst voor een breed publiek toegankelijk zijn, met een gevarieerd aanbod aan accommodaties. Voor het selecteren van een nieuwe exploitant voor de 5,2 hectare aan het IJsselmeer schakelt de gemeente een gespecialiseerde makelaar in.

Realistisch en haalbaar
Door Van der Reest Advies is onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn. ,,Er zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht, waaronder verkoop en erfpacht. Bij erfpacht blijft de gemeente eigenaar van de grond, zodat we de uitgangspunten kunnen blijven borgen. Hiermee blijft de gemeente ook zeggenschap houden over dat deel van de grond (0,3 ha) dat mogelijk nodig is, mocht er in de toekomst nog een aquaduct worden gerealiseerd'', aldus de gemeente.

Gevarieerd aanbod met nieuwe trends
Doel is om een haalbare en aantrekkelijk invulling te realiseren voor de camping. Wethouder Irona Groeneveld, portefeuillehouder ruimtelijk beheer: “We zijn blij met de instemming van de raad en het is nu aan een nieuwe exploitant om de camping in te richten, als deze maar ‘volledig toeristisch’ wordt en een mix aanbiedt van camperplaatsen, toeristisch kamperen en verhuuraccommodaties”.

Makelaar
“Hierbij is ook het inspelen op nieuwe trends en behoeften belangrijk”, zegt Frans Veltman, wethouder toerisme en recreatie. “De inrichting van de camping moet een aanvulling zijn op het huidige aanbod in de omgeving. Om de procedure transparant te laten verlopen, was ons voorstel aan de raad om bij de keuze van een nieuwe exploitant een gespecialiseerde makelaar in te schakelen. Hier kunnen we nu mee aan de slag”.

Vervolg
De contracten met de vaste campinggasten zijn per 1 november 2021 beëindigd. Alle vaste campinggasten ontvangen een vergoeding voor het leeg maken van hun plek. De ontruiming van de camping begint vanaf 1 november en zal tot 1 april 2022 duren. Daarna kan worden gestart met de herinrichting.