Gemeente en projectontwikkelaar in gesprek over De Polle

Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - De Fryske Marren en Zwanenburg Projecten zijn in overleg over de mogelijkheden van woningbouwontwikkeling rondom De Polle, dat al geruime tijd leeg staat, in Lemmer. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de ruimtelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheid van het gebied. Daarin worden ook de planologische- en milieutechnische kaders, het draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, de infrastructurele inpassingen en de financiële haalbaarheid meegenomen.

Een door Zwanenburg Projecten beoogde herontwikkeling van het gebied tot woningbouw is in lijn met de huidige gemeentelijke- en provinciale beleidskaders.

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Roel de Jong benadrukt dat hij zeer verheugd is om samen met Zwanenburg Projecten naar een nieuwe invulling van het gebied te kunnen kijken. “De afgelopen maanden hebben wij constructieve gesprekken met Zwanenburg Projecten over een herontwikkeling van De Polle gevoerd. Met deze meest recente ontwikkelingen lijkt een door de gemeenteraad en inwoners van Lemmer vurig gewenste integrale ontwikkeling van het gebied snel dichterbij te komen”.